DIGITAL WHIPLASH DEL 1: VAD ÄR EMPLOYEE ADVOCACY?

I samarbete med Christian Bergenstråhle har vi anordnat föreläsningen ”Digital Whiplash – trendspaning om nya förutsättningar i en ny värld”.

 

Trendspaningar på den digitala arenan belyser tendenser som förändrar och förnyar förutsättningarna för marknadsföring och det gäller för företag att vara medvetna om dessa förändringar. Som en del av föreläsningen upplyste vi om två ”game changers”: minskat förtroende för varumärken och ökat förtroende för anställda. Med dessa två insikter öppnas nya dörrar för hur företag kan tänka för att utöva effektiv marknadsföring.


”The exposure that employees generate for brands using their own online assets.”

Employee advocacy handlar om att utnyttja den exponering som företagets egna anställda genererar åt varumärket i sina sociala nätverk online. Statistik som Nowa tagit del av visar att 92 % av de anställdas digitala nätverk består av potentiella nya kunder, och genom att uppmuntra anställda att engagera sig i företagets online-aktiviteter kan dessa prospekt nås.

Om informationen som sprids av anställda är positiv så kan det ha stor inverkan på verksamhetens framgång, 53 % av alla förändringar i försäljning går att koppla till hur frekvent varumärket diskuteras. Studier visar också att människor har högt förtroende för vad de anställda själv säger om företaget de arbetar för och det är därför en effektiv strategi att jobba aktivt med att engagera anställda för att nämnas i de sociala nätverken.

VIKTIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Researchföretaget OTX visade redan 2008 att sociala nätverk blivit en allt mer trovärdiga och relevanta som informationskällor, mer än information som kommer direkt från företag. De anställda blir således inflytelserika ambassadörerna som för företagets aktiviteter till kunderna. Innehåll som delas av företagets anställda genererar omkring åtta gånger högre engagemang jämfört med om samma innehåll kommit från organisationens egna kanaler och är därmed bevisligen en effektiv väg att gå för att uppnå företagets mål.

Tillväxten av employee adocacy inom marknadsföring visar inte bara på personalens makt som ambassadörer, utan ger även en fingervisning om vilka fortsatta trender vi kan förvänta oss på den digitala arenan.

VÄLKOMMEN TILL NOWA, ANNA!

Vi är glada över att kunna välkomna vår nya kollega Anna Sellén Runefjell! Anna kommer att arbeta som medieplanerare på Nowas kontor i Göteborg.

 

 

VAD GÖR DU SOM MEDIEPLANERARE?

Jag bokar annonser åt kunder. När en kund kontaktar Nowa Kommunikation för att de vill publicera en annons ger vi rekommendationer och sätter upp en plan. Varje bokning är unik. Jag skapar också en del kampanjer på LinkedIn och Facebook.

BERÄTTA OM DIN BAKGRUND, VAD GJORDE DU INNAN DU KOM TILL NOWA?

Jag spelar mycket golf och gick på golfgymnasiet Katrinelund här i Göteborg. Efter studenten åkte jag på college i USA och spelade i golflaget för University of South Alabama. Där fick jag möjligheten att fortsätta elitsatsningen på golf samtidigt som jag läste en Bachelor i Business Finance. Det var en fantastisk upplevelse. Väl hemma i Sverige läste jag en master i Marketing and Consumption på Göteborgs Universitet. Jag ville byta spår och har alltid tyckt att det varit grymt kul med marknadsföring. Under min master var jag även på utbyte i Kyoto i Japan under en termin.

DU HAR REST EN HEL DEL?

Ja, jag skrev min masteruppsats i Australien. Jag har alltid velat åka dit så jag tog chansen. I min uppsats fokuserade jag på turisters hållbarhetstänk när de är på semester. Jag tittade på hur, var och när turister lär sig om hållbarhet när de bor på eco-lodger. Jag skapade en modell för att främja lärandet och fick en utmärkelse för bästa uppsats. Efter det var jag på praktik på Svenska Handelskammaren i San Diego som projektledare för kammarens CleanTech konferens. Vi bjöd in företag från både San Diego och Sverige för att utbyta kunskap och idéer. Sedan januari har jag varit tillbaka i Sverige. Jag har alltid gillat den digitala delen av marknadsföring och blev rekommenderade att söka till Nowa. Det kändes bra direkt.

VAD HAR DU LÄRT DIG SOM DU TAR MED DIG FRÅN DETTA?

Man får många insikter när man reser till nya platser. Jag har lärt mig mycket om andra kulturer när jag har fått ta del av deras åsikter och traditioner. Det är både spännande och lärorikt. Men det har också gjort att jag uppskattar Sverige mer och mer. Att resa och uppleva andra länder är fantastiskt, men hemma i Göteborg är bäst.

 

”Eco-tourism aims to have less negative impact on communities and the environment, while simultaneously promoting conservational behaviour and attitudes.”

 

Läs Annas uppsats här>>