DIGITAL WHIPLASH DEL 1: VAD ÄR EMPLOYEE ADVOCACY?

I samarbete med Christian Bergenstråhle har vi anordnat föreläsningen ”Digital Whiplash – trendspaning om nya förutsättningar i en ny värld”.

 

Trendspaningar på den digitala arenan belyser tendenser som förändrar och förnyar förutsättningarna för marknadsföring och det gäller för företag att vara medvetna om dessa förändringar. Som en del av föreläsningen upplyste vi om två ”game changers”: minskat förtroende för varumärken och ökat förtroende för anställda. Med dessa två insikter öppnas nya dörrar för hur företag kan tänka för att utöva effektiv marknadsföring.


”The exposure that employees generate for brands using their own online assets.”

Employee advocacy handlar om att utnyttja den exponering som företagets egna anställda genererar åt varumärket i sina sociala nätverk online. Statistik som Nowa tagit del av visar att 92 % av de anställdas digitala nätverk består av potentiella nya kunder, och genom att uppmuntra anställda att engagera sig i företagets online-aktiviteter kan dessa prospekt nås.

Om informationen som sprids av anställda är positiv så kan det ha stor inverkan på verksamhetens framgång, 53 % av alla förändringar i försäljning går att koppla till hur frekvent varumärket diskuteras. Studier visar också att människor har högt förtroende för vad de anställda själv säger om företaget de arbetar för och det är därför en effektiv strategi att jobba aktivt med att engagera anställda för att nämnas i de sociala nätverken.

VIKTIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Researchföretaget OTX visade redan 2008 att sociala nätverk blivit en allt mer trovärdiga och relevanta som informationskällor, mer än information som kommer direkt från företag. De anställda blir således inflytelserika ambassadörerna som för företagets aktiviteter till kunderna. Innehåll som delas av företagets anställda genererar omkring åtta gånger högre engagemang jämfört med om samma innehåll kommit från organisationens egna kanaler och är därmed bevisligen en effektiv väg att gå för att uppnå företagets mål.

Tillväxten av employee adocacy inom marknadsföring visar inte bara på personalens makt som ambassadörer, utan ger även en fingervisning om vilka fortsatta trender vi kan förvänta oss på den digitala arenan.