PR

PR är brett tjänsteområde där vi arbetar på flera fronter. Att arbeta med PR är en viktig del av ett långsiktigt strategiskt kommunikationsarbete. Det är ett arbete som bedrivs på flera plan, såväl internt som externt. Det kan också innebära att få fram rätt budskap internt eller att planera för vilka sammanhang man vill synas i med sitt varumärke. För merparten av de kunder vi arbetar är t ex Almedalen en viktig arena för PR-arbetet.

Strategi och analys

Här handlar det om strategi och att få ut sitt budskap utan att köpa annonser i första hand. Vi tar fram marknadsplaner, omvärldsanalyser, målgruppsanalyser, varumärkesstrategi och strategi för positionering, kommunikationsplaner för intern och extern kommunikation, intressentmodeller och analyser, stöd vid förändringsprocesser, bransch- och konkurrentanalyser, trendanalyser m.m. Benämningarna är många men i grunden handlar det om kunskap och ett långsiktigt perspektiv.

Goda råd

Inom PR arbetar vi med strategisk PR-rådgivning, medierådgivning för icke-köpta kanaler, framtagande av PR-kampanjer, arrangemang av pressevents, mediebevakning, medieträning och krishantering. Vi tar även fram pressmeddelanden, artiklar, nyhetsbrev, tidningar och i vissa fall content till sociala medier.

Almedalen 2024

För merparten av de kunder vi arbetar med är t.ex. Almedalen en viktig arena för PR-arbetet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig i Almedalen är du vart väkommen att kika här >>>

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Michael

Mail >>>

Tidigare case

Umeå universitet

Informationsbroschyr, oktober 2023

Länsstyrelsen Kronoberg

Informationskampanj, maj 2022