MEDIA

All medierådgivning startar med att analysera den målgrupp du vill nå. Att bedöma vilka medier som är rätt – köpta eller oköpta, sociala eller mer traditionella, är en av våra specialiteter. Vårt jobb är att skilja agnarna från vetet skulle man kunna säga. Det finns många som vill få dig att kommunicera via just deras kanaler och det är inte helt lätt att veta vad som är sant och falskt. Vi är ständigt uppdaterade och en oberoende mediebyrå som alltid har ditt bästa för ögonen.

Medieplanering

Du får tillgång till våra specialistkompetenser inom samtliga discipliner och alla medier, digitala som traditionella. Vi sköter medietaktik, förhandling och köp, levererar uppföljning och mätning av effekter. Självklart anpassar vi teamet för varje enskilt uppdrag. Allt sammanställs i en utförlig och tydlig medieplan.

Kanalstrategi

Dagens snabbrörliga mediesamhälle gör att medielandskapet hela tiden förändras. Utifrån analys och kanalstrategi skapas en övergripande rekommendation. I den tar vi hänsyn till vilka media som bör premieras, när i tid, på vilket sätt kommunikationen bör ske och med vilken tonalitet. Tillsammans med dig bestämmer vi sedan hur vi går vidare.

Förhandling

När detaljplaneringen av medierna är klar och du vill boka en kampanj startar förmedlingsfasen. Förmedlingen innefattar förhandling av medier, bokning, eventuell reklamation och övrig administration som till exempel.

Uppföljning

Här lär vi oss vad som gick rätt och vad som gick fel. Vilka budskap gick hem, vilket media gav bäst resultat? Självklart måste arbetet och medievalen följas upp. Här har vi verktyg där en kampanj till och med kan följas i realtid för att optimera in i minsta detalj.

Certi­fiering

Nowa kommunikation är medlem Sveriges Kommunikationsbyråer och i Sveriges Mediebyråer. Vi är också certifierade av Cross Media Measurement, Google, Meta, Linkedin, Snapchat och TikTok.

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Josefin

Mail >>>