NOWA KOMMUNIKATION & JETTY

Nowa Kommunikation skrev fredagen den 27/8-2021 under ett förvärvsavtal med börsnoterade Jetty vilket gläder oss enormt.

Genom avtalet, som blir ett s k omvänt förvärv, tar Nowa Kommunikations aktieägare kontroll över 80 % av aktierna av Jetty (efter Jettys förvärv av Nowa Kommunikation). Avtalet och ny styrelse är föreslaget Jettys ägare i kallelse till extrastämma där ny styrelse föreslås bestå av ledamöterna Stefan Winström, Rune Nordström, Gabriele Helmer och Lisa Nilsson samt Hans Jacobsson som ordförande.