NYFIKEN PÅ STRATEGISKA SAMARBETEN

Har du funderat över vilka möjligheter som finns när du ska inleda ett strategiskt samarbete? BEAMON FOSBURY är en del av Nowagruppen och kan hjälpa dig att ta nästa steg i processen.

 

Brand Alliances, eller strategiskt sponsorskap, kan kort beskrivas som ett aktivt och medvetet arbete för
att skapa associationer mellan två (eller fler) varumärken och/eller företag. Detta arbete består oftast utav
någon typ av marknadsinsats som syftar till att öka uppmärksamheten hos företagens respektive målgrupper.
Strategiskt sponsorskap kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar en rad olika typer av metoder.

NÅGRA VANLIGA METODER

Vilken typ av samarbete skulle passa bäst för din organisation? BEAMON FOSBURY arbetar för att skapa
bästa möjliga samarbeten mellan organisationer, företag och föreningar med utgångspunkten att det är det
personliga mötet och människor som gör skillnad. Som en del i Nowagruppen samarbetar BEAMON FOSBURY
med andra bolag i gruppen vid behov, bland annat med grafiska formgivare, digitala experter och varumärkesstrateger, för att skapa den bästa lösningen för dig. Kontakta Benny eller Alexander om du vill veta mer om hur de kan hjälpa dig med ditt strategiska sponsorskap!

 

Alexander Andersson
0727 37 68 88
alexander@beamonfosbury.com

Benny Nyberg
0734 28 19 48
benny@beamonfosbury.com


www.beamonfosbury.com