NYFIKEN PÅ STRATEGISKA SAMARBETEN

Har du funderat över vilka möjligheter som finns när du ska inleda ett strategiskt samarbete? BEAMON FOSBURY är en del av Nowagruppen och kan hjälpa dig att ta nästa steg i processen.

 

Brand Alliances, eller strategiskt sponsorskap, kan kort beskrivas som ett aktivt och medvetet arbete för
att skapa associationer mellan två (eller fler) varumärken och/eller företag. Detta arbete består oftast utav
någon typ av marknadsinsats som syftar till att öka uppmärksamheten hos företagens respektive målgrupper.
Strategiskt sponsorskap kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar en rad olika typer av metoder.

NÅGRA VANLIGA METODER

 • Co- branding, där två företag samlas under samma tak för att ge sina målgrupper valmöjligheter.
 • Innovationssamarbete, där två företag tillsammans skapar en produkt som tilltalar bådas målgrupper.
 • Värdeskapande kedja, där exempelvis en service från ett företag och en produkt från ett annat företag
  representerar en enhet för en gemensam målgrupp.
 • Ingredient co- branding, där ett företag står som det övergripande varumärket med flera varumärken
  från andra företag under sig.
 • Varumärkeslicensering, där ett företag via avtal tillåter ett annat företag att använda deras varumärke.
 • Korsmarknadsföring, där båda företagen uppmuntrar varandra genom exempelvis
  marknadsföringskampanjer enskilt eller tillsammans.

Vilken typ av samarbete skulle passa bäst för din organisation? BEAMON FOSBURY arbetar för att skapa
bästa möjliga samarbeten mellan organisationer, företag och föreningar med utgångspunkten att det är det
personliga mötet och människor som gör skillnad. Som en del i Nowagruppen samarbetar BEAMON FOSBURY
med andra bolag i gruppen vid behov, bland annat med grafiska formgivare, digitala experter och varumärkesstrateger, för att skapa den bästa lösningen för dig. Kontakta Benny eller Alexander om du vill veta mer om hur de kan hjälpa dig med ditt strategiska sponsorskap!

 

Alexander Andersson
0727 37 68 88
alexander@beamonfosbury.com

Benny Nyberg
0734 28 19 48
benny@beamonfosbury.com


www.beamonfosbury.com