VI SKAPAR DIGITALT AFFÄRSOMRÅDE!

Kristin Debaiseux anställs som affärsområdeschef för att fortsätta driva utvecklingen av Nowas erbjudande inom digitala tjänster, med särskilt fokus på att staka ut och samla Nowas digitala nätverk.

 

Mycket har hänt under de tio åren vi varit verksamma, bland annat har vi under perioden sett en enorm tillväxt inom digital marknadsföring. Därför stärker vi nu vår kompetens på området genom rekryteringen av Kristin Debaisieux som ansvarig för alla våra digitala tjänster. Tanken är att hon ska ta ett samlat grepp och fortsätta utveckla vår digitala strategi, säger Anders Wallqvist VD på Nowa Kommunikation.

Att arbeta digitalt är en hygienfaktor för alla kommunikationsbyråer idag, säger Kristin Debaisieux. Det är viktigt att vara på tårna och öppen för nya lösningar samt att ständigt hålla sig uppdaterad över förändringar på den digitala arenan, som utvecklas snabbt.

Kristin har en stor kunskap och mycket erfarenhet, både från Sverige och internationellt, om hur digital kanaler bör användas för att nå resultat. Vi är mycket glada att få välkomna Kristin till Nowa, fortsätter Anders Wallqvist.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Nowa Kommunikation,
E-post: anders.wallqvist@nowakommunikation.se
Tel: 031 712 73 01