VAR FINNS DINA MÅLGRUPPER IMORGON?

I november släpptes rapporten ”Svenskarna och internet 2016” av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Vår digitala expert Kristin resonerar kring årets statistik och vad det innebär för kommunikationen med målgrupper.

 


World Internet Project
 har samlat in data sedan år 2000 och rapporten från IIS är den svenska delen i det internationella forskningsprojektet som kartlägger internets spridning och användning i olika delar av världen. En spännande siffra i rapporten är den andel av befolkningen som dagligen använder sociala nätverk:

På bara 6 år har siffran ökat från 28 % till 58 %!

Att sociala medier är här för att stanna är inte ett nytt påstående utan snarare ett konstaterande. Det som däremot inte är lika säkert ännu är de olika kanalernas livslängd och förändringskurvor. Vissa ökar medan andra minskar, nya kanaler uppstår och andra försvinner. Allt i en rasande fart. I år är Twitter den enda kanalen som minskar och Instagram är numera det näst största sociala nätverket! Snapchat är det sociala nätverk som har ökat mest i Sverige under det senaste året. Men det är ett nätverk som framförallt används av unga personer. Ytterst få personer över 35 år är dagligen aktiva i Snapchat.

I vilka nätverk de olika demografiska målgrupper befinner sig skiljer sig även stort bland andra kanaler. Gruppchatten Kik, som funnits sedan 2010, presenteras i år för första gången i rapporten.  25 % av personer mellan 12-15 år använder Kik dagligen medan inte ens 1 % över 26 år gör det. Samma sak gäller Reddit, en social nyhetssida som grundades 2005, där 14 % av alla män har använt den någon gång men endast 2 % av alla kvinnor.

VAD INNEBÄR DESSA SIFFROR?


Den snabba förändringen gör sociala medier både intressant och utmanande när vi arbetar för att nå olika målgrupper. Det gäller att vara strategiskt i sina val och att känna sin målgrupp. Att Snapchat växer betyder inte nödvändigtvis att de du vill nå finns där. Att Twitter minskar betyder inte att de du vill nå har försvunnit därifrån.

På en marknad vars utvecklingsprocess är exponentiell, är det viktigt för både oss digitala konsulter, liksom för kommunikationsansvariga inom företag och organisationer, att vara uppmärksamma på alla förändringar. Vi måste hela tiden ställa oss frågor som: ”Hur använder våra målgrupper de ‘äldre’ kanalerna som Facebook och LinkedIn idag i förhållande till igår?”, ”Hur kommer de ‘nyare’ kanalerna som Snapchat att utvecklas?”.


Vill du ha hjälp med att hitta dina målgrupper – både idag och imorgon? Ring eller maila mig så bokar vi ett möte!

Kristin Debaisieux,
Digital strateg och ansvarig för affärsområdet Business

076-199 22 90
kristin.debaisieux@nowakommunikation.se