VÄLKOMMEN TILL NOWA, ANETTE!

Vi rekryterar Anette Palle, som har lång och bred erfarenhet av kommunikationsarbete i stora organisationer, offentliga såväl som privata. De senaste åren har hon fokuserat på kommunikation i stora infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt. Tidigare har Anette arbetat som kommunikationschef i flera större transport- och logistikföretag såsom Maersk och DHL i Sverige.

 

 

Hos Nowa kommer Anette att arbeta med strategisk kommunikationsplanering, internkommunikation, förändringskommunikation samt kommunikativt ledarskap. Anette har också en nyss avslutad universitetskurs i retorik med sig och erbjuder föreläsningar inom ämnet. Hon har också arbetat en hel del som mötesledare och moderator i både offentliga externa och interna sammanhang.

– I och med att Anette Palle ansluter sig till oss förstärker vi vår kompetens med erfarenhet från kommunikation av infrastrukturprojekt, vilket är mycket viktigt inte minst i göteborgsområdet och Västra Götalandsregionen som står inför stora utmaningar inom området. Det är också väldigt positivt att vi nu kan erbjuda Anettes kompetens till kunder i transport- och logistikbranschen, säger Rune Nordström, affärsområdesansvarig för Nowa Executive och vice VD för Nowa Kommunikation.


Lär hela pressmeddelandet här.