VARUMÄRKESKONCEPT FÖR MANPOWERGROUP

Nowa har i olika sammanhang arbetat med ManpowerGroup sedan 2008 och framförallt med fokus på effektiv rekryteringsannonsering. För tillfället arbetar vi med ManpowerGroup i Norge där vi erbjuder medierådgivning kring rekryteringsannonsering och grafisk produktion i allt från annonser till foldrar och webbinnehåll.

 

MANPOWERGROUP BEHÖVDE ÖKA DIN KÄNNEDOM BLAND UNGA VUXNA

Rerkryteringsbranschen är ständigt konkurrensutsatt och Manpower behövde stärka sin position på marknaden. Samtidigt behövde man öka sin kännedom bland unga vuxna. Det krävdes ett koncept vars budskap skulle kunna bära under en längre tid.

LANSERING AV KONCEPTET MANPOWER STAIRWAY

Nowa tog fram konceptet “Manpower Stairway”, med bylinen ”Walk with us”. Fokus låg på den yngre målgruppen och att förstärka känslan av Manpower som en partner i yrkeskarriären. Den nya arbetstagaren och Manpower gör resan tillsammans, från att arbeta som uthyrd till att längre fram kanske bli rekryterad genom något av ManpowerGroups andra verksamheter. Vi skapade något av ett varumärke i varumärket. En förstärkning och föryngring av ett redan etablerat, om än något föråldrat, tilltal. För att förstärka bilden av Manpowers självklara expertis på rekryteringsmarknaden skapades även en tävling där VD erbjöd ett mentorskap under begränsad tid.

I konceptet ingick förutom den språkliga tonaliteten och en strategisk marknadsplan även en grafisk plattform. Den tillämpades i allt från kampanjsite till annonser och trycksaker.

ÖKAD KÄNNEDOM OCH ÖVERTRÄFFADE MÅL

Konceptet genererade fantastiska resultat! Kännedomen i målgruppen ökade med 26%. Spontan erinran hos kunder ökade med 20%. Kvalificerade CV-registreringar ökade med 30% och besöken till kampanjsajten översteg målet med 25%.