VÄLJ ATT SLUTA – LANSERING AV NY TELEFONLINJE

UTMANING

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, som innebär kostnader för såväl samhället som lidande för den drabbade individen. Cirka 20% av befolkningen uppskattas ha utsatts för våld i en nära relation någon gång i livet. Därför startades 2018 ett pilotprojekt på uppdrag av regeringen. I februari 2019 lanserades därmed en telefonlinje i Stockholms- och Skåne län. Projektet kommer att utvärderas vid utgången av 2020 för beslut om huruvida satsningen utökas till en nationell telefonlinje.

VÅR LÖSNING

Media har bearbetats inför, under och efter lanseringen för att på ett kostnadseffektivt och trovärdigt sätt öka kännedomen om telefonlinjen. SEM har använts för att fånga upp personer som söker efter hjälp, eller på söktermer som vittnar om att de brukar våld mot en partner.

Ett informationsbrev och digitala spridningsenheter skickades inför lanseringen ut till hundratals yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med våldsutövare. De uppmanades också att beställa affischer, visitkort och klistermärken att sätta upp och dela ut i väntrum/receptioner m.m. Även primärvården kontaktades och uppmanades att beställa materialet.

RESULTAT

Vid telefonlinjens öppnande blev linjen inom en timme fullbelagd, och hade tre samtal väntande. Totalt ringde 6 våldsutövare första dagen, dubbelt så många som kunden hoppats på (+100 %).