>> Form, layout & sättning

Arctic Sustainability Transformation

Umeå Universitet, oktober 2023

Broschyr
Umeå Universitet ville sammanställa vetenskapliga texter om hållbar utveckling i Arktis för bredare publik. Tillsammans med Nowa skapades en engagerande och tillgänglig broschyr som fungerade som kommunikationsverktyg för att nå både experter och allmänheten.

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Victor

Mail >>>