LIVET ÄR EN RESA

Svenska Taxiförbundet verkar för en sund och blomstrande taxinäring. De står framför nära 230 beställningscentraler med 4500 anslutna taxiföretag och cirka 9000 fordon, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen.

 

UTMANING

Svenska Taxiförbundet ville förbättra taxibranschens anseende, som trots att NKI-mätningar visade på över 90 procent inte fick en rättvis bild i massmediernas rapportering.

Vi fick i uppdrag av Svenska Taxiförbundet att göra en förstudie och en kampanjplan med mål att ändra allmänhetens och medias bild av taxi. Vi ansvarade även för genomförandet.

VÅR LÖSNING

För att skapa en mer positiv bild av taxi tog vi fram kampanjkonceptet Livet är en resa för att visa hur taxi är en naturlig del av livet. Arbetet berörde bland annat opinionsbildning, webb, seminarier, produktion av innehåll i sociala medier, pressreleaser, banners och bilder.

Kampanjen började med event i Almedalen där ledamoter från Riksdagen deltog tillsammans med representanter från taxibranschen. Därefter fortsatte kampanjen med en novelltävling i sociala medier, kampanjsite och nyhetsbrev.

 

VIDEO FRÅN ALMEDALEN →

RESULTAT

Engagemanget inom branschen ökade och kampanjens delmål nåddes med mer än dubbelt så höga siffror.

DIGITAL KAMPANJ

5431 klick (mål: 2500)

ANTALET INSÄNDA NOVELLER

75 stycken tävlingsbidrag (mål: 30 st)

ANDELEN POSITIVA ARTIKLAR I MASSMEDIERNA

21 % fler positiva artiklar skrevs