DIALOG FÖR FRAMTIDEN

Sundbyberg stad stod inför ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Järnvägen som gick genom stadens centrala delar skulle grävas ner vilket skapade nya möjligheter för de olika stadsdelarna att byggas samman. Detta gav nya möjligheter att utveckla staden och skapa en mer levande stadskärna.

 

UTMANING

Uppdraget var att skapa arenor och mötesplatser där det kunde ske öppna dialoger med de olika intressenterna. Vår utmaning låg i att skapa och fånga upp möjligheter för alla intresserade att bli delaktiga i den tidiga processen om Sundbybergs nya stadskärna.

VÅR LÖSNING

Vi ansvarade för hela kommunikationsprojektet – allt från analys och strategi för genomförande och utvärdering inklusive kommunikationsansvar.

För att få bra genomslag körde vi annonsering för webb och print, annonsering utomhus, direktreklam, ett flertal dialogmöten på kvällstid som vi dokumenterade, event på och kring buss- och t-banestationer samt produktion av material så som rollups, broschyrer och foldrar till samtliga aktiviteter.

RESULTAT

Det viktigaste resultatet var det engage­mang som skapades och att projektet genererade många förslag på framtida vägval i utformningen av den nya stadskärnan. De över 500 förslag, synpunkter och svar som blev resultatet av Framtidsdialogen där hela 600 personer deltog används idag i den fortsatta processen med projektering av den nya stadskärnan.