EN TYDLIG IDENTITET

Stenungsunds kommun är en kommun i Västra Götalands län, centralort är Stenungsund vilket gör kommunen till en av de 42 som har ett tidigare municipalsamhälle som centralort.

 

UPPDRAG

Stenungsunds kommun saknade en grafisk profil vilket gjorde kommunen otydlig som avsändare. Vårt uppdrag var att fram ett hållbart grafiskt uttryck som är förankrad hos alla intressenter och som återspeglar kommunens kärnvärden.

VÅR LÖSNING

För en enhetlig och lättillgänglig kommunikation skapade vi en genomarbetad och detaljerad grafisk profil som samspelade med en modern kommunikationsplattform. Vi förenade flera aspekter för att återspegla hela kommunen, som havsbandet och inlandet, den mindre kommunens fördelar, innovativt boende och kärnvärden som trygg näring och tydlig centralort.

Vi tog vara på den historiska aspekten i den äldre logotypen samtidigt som vi framhävde det ekologiska perspektivet och visionen om hållbar utveckling.

Stenungsunds varumärke förstärktes med ett modernt, lättsamt och tillgängligt formspråk som genomsyrar allt publicerat material. Stenungsunds grafiska uttryck stärktes ytterligare genom en utvald uppsättning av primära och sekundära färger där vi även använde ett starkt visuellt bildspråk med fokus på människan, föreningslivet och den skiftande naturen.

RESULTAT

Kommunvapnet fräschades upp och logotyper för kommunens samtliga verksamheter togs fram.

Då alla kommunens enheter behöver kommunicera på samma sätt tog vi fram en lättförståelig grafisk handbok för att alla skulle kunna ta till sig och använda sig av den nya grafiska identiteten.

Den grafiska profilen innefattar bland annat lättanvända malldokument för office, olika typer av tidningsannonser och trycksaker. Därutöver tog vi fram ett bibliotek med illustrationer som används i allt grafiskt material.