>> Grafisk profil

EN TYDLig identitet

Stenungsunds kommun, juni 2021

Grafisk profil
Stenungsunds kommun saknade en grafisk profil vilket gjorde kommunen otydlig som avsändare. Vårt uppdrag var att fram ett hållbart grafiskt uttryck som är förankrad hos alla intressenter och som återspeglar kommunens kärnvärden.

För en enhetlig och lättillgänglig kommunikation skapade vi en genomarbetad och detaljerad grafisk profil som samspelade med en modern kommunikationsplattform. Vi förenade flera aspekter för att återspegla hela kommunen, som havsbandet och inlandet, den mindre kommunens fördelar, innovativt boende och kärnvärden som trygg näring och tydlig centralort.

Vi tog vara på den historiska aspekten i den äldre logotypen samtidigt som vi framhävde det ekologiska perspektivet och visionen om hållbar utveckling.

Stenungsunds varumärke förstärktes med ett modernt, lättsamt och tillgängligt formspråk som genomsyrar allt publicerat material. Stenungsunds grafiska uttryck stärktes ytterligare genom en utvald uppsättning av primära och sekundära färger där vi även använde ett starkt visuellt bildspråk med fokus på människan, föreningslivet och den skiftande naturen.

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Johan

Mail >>>