>> Strategi, köp & optimering

Det finns ett enklare sätt

Skogsstyrelsen, januari 2023

Bakgrund
Med skogen som arbetsplats verkar Skogsstyrelsen för att uppnå skogspolitiska mål och förse landets skogsägare med information och tjänster som underlättar deras vardag. Som ett led i arbetet lanserades i oktober 2022 en ny version av Mina sidor med flera förbättrade tjänster och funktioner.

Uppdrag
Tidigare hade Skogsstyrelsens Mina sidor haft omkring 100 000 användare. Något de inte nått upp till efter lanseringen av den nya versionen. Dessutom är potentialen för medlemmar tre gånger större. Nowas uppdrag var att möta utmaningen att locka skogsägare till Skogsstyrelsens ”nya” Mina sidor. Målet var inte bara att nå de som tidigare varit användare, utan även nya medlemmar.

Lösning
Med utgångspunkt i Skogsstyrelsen önskemål och kampanjmaterial med budskapet “Det finns ett enklare sätt” tog Nowa fram en mediestrategi i två steg. En första kampanjperiod med målet att främst öka kännedom genom sociala medier, banners i skogliga forum och annonser i tryckta kanaler. Målgrupper segmenterades utifrån kön och ålder samt en grupp baserad på Skogsstyrelsen följare och Look-a-likes. De senare var även de som var lättast att konvertera i detta skede.

Nästa steg var att optimera kampanjen och de upparbetade målgrupperna för att nå de som låg längre från ett beslut att registrera sig. Strategin var övervägande att driva trafik genom Meta (Facebook och Instagram) som möjliggör riktad annonsering baserad på våra målgruppssegment. Resterande del av budgeten investerades på YouTube, ett bra komplement för ökad räckvidd och nå ut med budskapet i en annan kanal.

Resultat
De sociala medierna kompletterade varandra väl där Meta har bidragit till många klick och YouTube bidrog till många hela videovisningar som ökade medvetenheten i målgruppen.

Under kampanjen steg antalet nya medlemmar med 136 % (i jämförelse med veckorna före kampanjstart). Även besökare av webbsidan för Mina sidor ökade markant med 150 %.

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Josefin

Mail >>>