SKYDDA DINA TILLGÅNGAR

Försvarsmakten, FRA, MUST, Säpo och MSB behövde öka kunskapen och antalet beställningar av krypteringsverktyget Signalskydd.

Verktyget syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder.

 

UTMANING

Vår utmaning låg i att skapa en informationskampanj kring informationssäkerhet som lyfte flera, mer okända aspekter av en produkt med låg identitetsknytning.

Verktyget saknade visuell identitet och undersökningar visade låg kunskap hos potentiella beställare kring Signalskydds olika användarområden.

VÅR LÖSNING

Vi tog fram en grafisk identitet som fungerade som en tydlig avsändare, den applicerade vi på webbsidan informationssäkerhet.se. Färger, typografi, formspråk och symbolik användes genomgående i tryckt material så som broschyrer samt på webbsidan.

Den grafiska identiteten återkommer även i informationsfilmen vi tog fram. Syftet med filmen var att lyfta fram de säkerhetsrisker som en realitet och inte ett teoretiskt hot.

För att öka kunskapsspridningen och tydliggöra de olika aspekterna av verktyget arbetade vi med olika budskap till olika delmålgrupper. Detta ökade relevansen för användandet av verktyget i flera delar av organisationerna.

RESULTAT

Kampanjen levererade drygt 4,6 miljoner visningar och 4500 klick till webbsidan som vi tog fram. Totalt hade hemsidan drygt 10 000 nya besökare under kampanjperioden.

59 procent av de tillfrågade i uppföljningen var intresserade av mer information om Signalskydd när de tillfrågades och antalet beställare ökade med 300%.