REKRYTERING AV 10 FORSKARASSISTENTER

UTMANING

Chalmers tekniska högskola vände sig till oss för att få hjälp med en kampanj avseende rekrytering av 10 st forskarassistenter inom Chalmers åtta styrkeområden och grundläggande vetenskap. Målgruppen fanns över hela världen och var aktuell för forskartjänst ett till sju år efter att ha doktorerat.

VÅR LÖSNING

Via de digitala- & sociala medierna kunde vi nå både passiva och aktiva sökande vid upprepade tillfällen över tid, inom respektive styrkeområde. Det gav Chalmers möjlighet att skapa uppmärksamhet, nyfikenhet och till sist handling. Målet var att få kandidaten att besöka kampanjsajten.

RESULTAT

Vi ökade antalet kvalificerade ansökningar till 1 025 stycken. Siffran 2014 var 418 stycken.