>> Kampanjkoncept, form & mediastrategi

Stödlinjen för män och transpersoner

Nationellt centrum för kvinnofrid, april 2023

Informationskampanj
Inom ramen för Uppsala Universitet finns Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). NCK driver förutom arbete för kvinnofrid, uppdraget att hantera två nya stödlinjer: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Detta case behandlar kommunikationsinsatsen för de båda stödlinjerna, som bedrevs som ett samlat uppdrag. Nowa har ett långsiktigt uppdrag att bistå NCK med strategisk och operativ rådgivning i deras kommunikation. För detta case har vi valt ett tydligt projekt med särskilda utmaningar. I detta uppdrag hjälpte vi kund med både mediestrategi och grafisk produktion samt copy.

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Victor

Mail >>>