MANPOWER TRONDHEIM

Oppdraget var å rekruttere kandidater til fast ansettelse hos Manpower i Trondheim innenfor fagområdene logistikk, bank/forsikring, økonomi, omsorg. Bakgrunnen var en lovendring der alle vikarer skal ha en fast ansettelse i bunn. Det var viktig for Manpower å vise at de tok loveendringen på alvor og handlet i tråd med endringen. Målsettingen var å ansette 100 personer.

Vi satte opp medieforslag, forhandlet priser, laget materiell og gjennomførte kampanjen i valgte medier.

LØSNING

Målgruppen var i alderen 25–55 år som enten bodde i Trondheimsområdet eller kunne tenke seg å flytte tilbake. Vi utarbeidet et forslag der vi kombinerte lokale og nasjonale medier, alle med geostyring på Trøndelag. Det var viktig å få med målgruppen ”utflyttede trøndere” som kunne tenke seg å flyttet tilbake til Trondheim. De leser ofte sin lokale avis, fortrinnsvis digitalt. Det ble benyttet både lokal video og stillbilder, og målgruppene ble tilpasset de ulike medienes fortrinn.

RESULTAT

Kunden fikk nesten 500 søkere. Søkerne var jevnt over av veldig god kvalitet. Målsettingen var 100, så dette førte til at de i tillegg fikk mange gode kandidater til å dekke opp helt spesielle oppdrag de ellers ikke hadde kunnet dekke.

Kunden var svært fornøyde med både budskap, utforming og resultater. De fikk en rekke vanskeligrekrutterede søkere de aldri hadde trodd de skulle nå frem til. I tillegg ble de berømmet for å ta konsekvensene av lovendringen og kravet om fastansettelse av vikarer.