ÖKAT RESANDE MED MOVINGO

Mälardalstrafik är ett samarbete mellan länen i Mälardalen. Hösten 2017 skulle den nya pendlarbiljetten Movingo lanseras, som skulle skapa fler möjligheterna till ökat resande över länsgränserna.

 

UTMANING

Införandet av Movingo hade många intressenter, både internt och externt. En utmaning låg i att framföra budskap som gjorde en relativ komplex förändring med många olika komponenter till övergripande och förståelig information till målgruppen. Huvudmålgruppen var resenärer som sedan tidigare pendlade med SJ mellan städer i de sex olika länen.

LÖSNING

Strategin byggde på ledorden lokaltpersonligt och nära. Nowa tog fram ett kampanjkoncept som fokuserade på kärleken till sin ort och ökade möjligheter med boende och arbete. Nowas arbete omfattade annonsering digitalt och i print, landningssidan movingo.se, pressmeddelanden, informationsfilm, kundtidning, z-foldrar, vepor samt en lanseringsturné på utvalda orter i Mälardalen med Movingo-stripad husbil för att möta målgruppen på plats.

RESULTAT

Under den första månaden efter lanseringen fick Movingo:

  • 158 artiklar i medier
  • närmare 51 000 besökare på movingo.se
  • 15 707 sålda Movingo-biljetter