>> Kampanjkoncept, form & mediastrategi

LIVSVIKTIG KAMPANJ

Länsstyrelsen Kronoberg, maj 2022

Upplysningskampanj

Länsstyrelsen i Kronoberg har i uppdrag att främja pollinatörer och att samordna arbetet mot invasiva arter. I det arbetet ville man genomföra en regional annonskampanj i Kronobergs län.

Man önskade stöd med upphandling av annonsutrymme, framtagning av koncept / annonser och genomförande av kampanjen.

Målet var att informera allmänheten om pollinatörer och invasiva främmande arter, få mottagaren att känna att detta är viktigt och att de i många fall kan bidra genom att göra en konkret åtgärd.

Uppdrag

Nowas uppdrag bestod i att ta fram en mediestrategi och köpa medieutrymme samt att ta fram grafisk form och copy för kampanjen. En tidsplan upprättades intialt vid projektstart och flera delavstämningar med kund bokades in.

Nowas ambition var att genom nostalgi slå an en känsla hos mottagaren. Vi utgick från att de som var närmast till handling i målgruppen (allmänheten) sannolikt befann sig i en åldersgrupp som kunde relatera till det estetiska uttrycket.

Det grafiska uttrycket skulle minna om gamla skolaffischer med vackra illustrationer av djur och växter. Vi ville också skapa en tanke om att ifall vi inte gör något riskerar vi att även vissa arter förpassas till avdelningen nostalgi. Vi ville få fram allvaret på ett sätt som inte innefattade pekpinnar och ett mästrande manér. Som mottagare ska du känna att du kan påverka och göra skillnad i denna viktiga fråga.

Den grafiska idéen var helt frikopplad från kundens grafiska profil och uppdraget var per definition fri formgivning.

Budskapen gick ut i helsidor och kvartssidor samt animerade filmer i sociala media.

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Elizabeth

Mail >>>