STÖD FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

Nowa är upphandlade inom området kommunikationspaketering för Länsstyrelsen i Västra Götaland som har som övergripande uppdrag med att arbeta för ett hållbart samhälle.

 

UPPDRAG

Vi fick i uppdrag att göra den grafiska formgivningen till broschyren Regionala Miljömål för Västra Götaland. Broschyren skulle fungera som ett stöd i det regionala åtgärdsarbetet för en bättre miljö genom att belysa de områden där extra insatser krävs samt visa på utvecklingen i Västra Götaland. Målgruppen var väldigt bred och inkluderade myndigheter, kommuner, näringsliv, organisationer och privatpersoner.

VÅRT ARBETE

Utgick från myndighetens grafiska riktlinjer tog vi fram grafiskt manér, illustrationer, layout och text- och bildsättning.

De illustrationer som vi skapade knöt an till till det regionala miljöarbetet och de 15 specifika miljömålen som tidigare tagits fram användes som inspiration till broschyrens fram- och baksida. Det var viktigt att broschyren skulle samspela med syftet kring de regionala miljömålen, både rent materialmässigt samt grafiskt.

RESULTAT

Responsen har varit mycket positiv från Länsstyrelsen Västra Götaland och deras målgrupp.

Vi tog fram en broschyr som var stilren och gav ett luftigt uttryck. Broschyren trycktes i 3000 exemplar och det materialet som vi tog fram har spridit sig till flera sammanhang än just broschyren som var den ursprungliga tanken. Bland annat har vi har även tagit fram presentationsmaterial och annan infografik utifrån det grafiska manér.