EN LEDANDE MÖTESPLATS

KOMMEK är sedan 1985 landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. Här möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer.

 

UTMANING

Öka antalet besökare till KOMMEK 2016. Besöksstatistiken hade under åren tidigare sjunkit och en ny strategi behövdes för att locka både nya och tidigare besökare.

VÅR LÖSNING

Vi tog fram övergripande kommunikationsstrategi som genomsyrade hela KOMMEK 2016. Tydligare budskap till målgruppen som knöt an KOMMEK med inspiration, möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande ökade relevansen hos målgrupperna.

Vi tog fram en medieplan där vi skapade en större närvaro på sociala medier. Här nådde vi målgrupperna mer effektivt och även skötte allt innehåll och all interaktion.

Logotypen och hemsidan förnyades och ett mässprogram togs fram.

RESULTAT

De mål som sattes upp var 2500 besökare, varav 750 första besökare. Sammanlagt kom 2710 besökare vilket överskred målet med 8%. Av de 2710 besökarna var 976 första besökare, vilket var 30% över det utsatta målet.