GRØNT FOKUS

Oppdraget besto av to deler. Den ene delen besto av å skaffe trafikk og salg til hjemmesiden. I mai 2015 åpnet man ny butikk i Oslo og den andre delen av oppdraget gikk ut på å skaffe oppmerksomhet og trafikk til den nye butikken på Alnabru.

Nowas oppgave var å legge opp en kampanjestrategi, definer målgrupper, skrive tekster, velge ut bilder, produsere annonser, publisere annonser på FB og Instagram, optimere annonsene underveis i kampanjeperiodene, samt føre statistikker og rapporter i forhold til hva som konverterte i salg og andre henvendelser i kampanjeperioden.

LØSNING

I denne type kampanjer er det viktig å spille på følelser, man skal ha det bra, man skal kose seg, man skal nyte hus og hage. Ikke minst er det viktig å glede seg. Vi valgte positive ord, farger og bilder. Målgruppen ble valgt ut i fra økonomisk status, boligområde og alder. Bilder og budskap ble tilpasset årstid. Aktivitetene ble optimert løpende for å sikre maksimalt salg og rekkevidde pr investerte krone.

RESULTAT

Totalt kom det inn 45 nye ordre i e-handelen og 277 000 personer ble eksponert for budskapet. Sett i betraktning at kjøpene dreier seg om relativt kostbare varer, drivhus, hagestuer mm, er dette et meget bra resultat. I tillegg var besøkene i det nyåpnede senteret jevnt og tilfredsstillende.

Kampanjen resulterte i at Facebook kontaktet Nowa med spørsmål om å benytte kampanjen som en referansecase i ”5 most successful campaigns Q2 2015 Nordics”.