>> Strategi, köp & optimering

Rätt materiel för ett starkare försvar – i fred, kris och krig

Försvarets Materielverk, 2024

Bakgrund
Försvarets Materielverk (FMV) är myndigheten som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det Försvarsmakten. Hos FMV pågår ett långsiktigt arbete med att stärka kännedomen om dem som arbetsgivare för att möta tillväxtbehovet, samt kontinuerliga rekryteringar till deras olika verksamheter och materielprojekt.

Nowa har ett långt samarbete med FMV och utför omkring 50 uppdrag årligen, från Employer Branding-kampanjer till en mångfald av rekryteringsinsatser.

Uppdrag
FMV hade behov av att rekrytera till ett 20-tal IT-tjänster placerade vid verksamheten Vidsel Test Range, Europas största militära provområde på land. Platsen är det avlägsna lågfjällsområdet Vidsel i Lappland.

Den här rekryteringen utmärkte sig då kandidaterna behövde vara beredda att omlokalisera sig för att bo och arbeta i en väldigt särpräglad miljö. Målgruppen för rekryteringen var därmed väldigt nischad och krävde en genomtänkt strategi för att få tillräckligt många kvalitativa och kvalificerade ansökningar.

Lösning
Arbetsplatsens speciella miljö innebar att vi inte bara behövde hitta IT-ingenjörer med specifika kvalifikationer. Kombinationen mellan yrkesmässig kompetens och intressen var dessutom speciellt viktigt för den här rekryteringskampanjen. Strategin byggdes från kännedom till engagemang och slutligen konvertering, där målgruppen successivt smalnas av till de som är intresserade och kvalificerade att söka tjänsten.

Kampanjen utfördes i tre steg med anpassning av målgruppen i varje steg. LinkedIn var primär kanal för att träffsäkert nå ut till målgruppen och Meta användes för dess breda räckvidd och kostnadseffektivitet. Slutligen skapades en tight målgruppsstyrning för att säkerställa att vi fångat upp även de som inte tidigare integrerat med annonserna. I sista steget drevs trafik direkt till ansökan på respektive landningssida för de olika lediga tjänsterna.

Resultat
Samtliga tjänster tillsattes!

När FMV några månader senare behövde rekrytera fler systemadministratörer till Vidsel behövdes endast en mindre insats med steg 2 och steg 3 göras, då vi kunde inrikta kampanjen på de anpassade målgrupperna som redan skapats.

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Åsa

Mail >>>