POLISUTBILDNINGEN – INFÖR HÖSTEN 2019

UTMANING

Polisutbildningen har under senare år markant ökat antal studieplatser, detta har medfört ett stort behov av att fylla platserna med lämpliga personer, delvis genom att få fler som sökt utbildningen att fullfölja processen men även för att attrahera nya grupper att söka polisutbildningen.

VÅR LÖSNING

Framgångsfaktorer har varit att kombinera ett brett kanalval med fokus på räckvidd, ett stort urval av olika material att använda med högt autentiskt innehåll samt att vi haft regelbundna uppföljningar av resultatet med ett mycket aktivt optimeringsarbete som har gjort att vi kunnat fokusera på de material som gått bra i respektive delmålgrupp och fått bra effekt för investerade pengar.

RESULTAT

Rekordmånga sökte till polisutbildningen inför hösten 2019

  • 15 776 personer har sökt till polisutbildningen som startar hösten 2019. Det är drygt fyratusen fler än förra sökomgången i maj som var tidigare rekord. (11 588 i maj 2018, 9 594 i november 2017).
  • 43 procent av de som sökte är kvinnor.