EXPERIS ACADEMY

Oppdraget var å skaffe søkere til Experis Academys ettårige graduateprogram for våren 2019. Målsettingen var å fylle alle 30 plassene ved akademiet med relevante kandidater.

Målgruppen var i alderen 23–40 år fra sentrale østlandsområdet. interessert i programmering og med en bachelor i tekniske fag.

LØSNING

Vi utarbeidet et forslag med fokus kun på digitale medier. Dette fremsto som den klart mest kostnadseffektive måten å nå flest mulig potensielle kandidater på som er over gjennomsnittet interessert i internett og programmering, og som tilbringer mye av dagen på digitale flater. Annonseringen ble spesialsydd for sosiale medier og vist på nettsider som programmerere og IT-utdannede ofte besøker.

RESULTAT

Totalt endte vi opp med 5127 klikk inn til landingssiden, i tillegg til 1942 avspillinger på YouTube og 841 swipe ups på Snap. Da kurset startet i februar var alle 30 plassene besatt med relevante og engasjerte deltakere.