CONTINENTAL DEKK

Oppdraget gikk ut på å skaffe søkere til stillingen som Key Account Manager hos Continental dekk, et oppdrag hos Experis AS. Nowa hadde ansvaret for å ta frem en medieplan, forhandle priser og rabatter, produsere materiell, sette opp annonsene og gjennomføre kampanjen i digitale og sosiale medier, i tillegg til å lage en enkel sluttrapport med resultater fra de ulike kanalene.

LØSNING

Vi bygde en målgruppe ut i fra kundens stillingsbeskrivelse. Vi gjennomgikk målgruppeanalyser og brukertall fra aktuelle medier, og endte opp med en plan som inneholdt kun digitale medier:. Dette fremsto som mest kostnadseffektivt, og mulighetene for å nå definerte målgruppe med målrettet annonsering er meget god. Man unngår også å sløse bort verdifulle eksponeringer på uaktuelle kandidater.

I planen inngikk følgende:

Vg.no, Biljobb.no, FINN.no/motor og Facebook/LI. Annonsene ble bla styrt mot bilinteresserte i geografisk nærhet til Oslo, samt etter geografi, alder, utdannelse, jobbtittel, bransje mm. Vi optimerte annonsene under kampanjen for å sikre et best mulig resultat.

Alle linkene gikk til stilling publisert på Experis egne hjemmesider. Det var viktig å lose alle interesserte dit, både av brandingmessige hensyn – men også for å skape interesser for eventuelt andre stillinger som Experis rekrutterte til hvis Continental-jobben alikevel ikke attraherte kandidaten til å søke.

RESULTAT

Totalt genererte annonsene gjennom de fire mediene 2697 klikk. Alle klikk gikk direkte inn på jobbannonsen, publisert på Experis hjemmeside.

Experis endte opp med 46 søkere, 75% av disse innenfor definerte målgruppe. Experis og Continental var meget fornøyde med resultatet som førte til at en glimrende kandidat aksepterte stillingen som Key Account Manager hos Continental Dekk.