NÄR SÄKERHETEN ÄR A OCH O

Ökningen av utländsk arbetskraft har varit stor inom byggsektorn samtidigt som trenden med arbetsplatsolyckor med dödlig utgång successivt har ökat under senare år.

 

UTMANING

Vår utmaning låg i att nå utländsk arbetskraft i Sverige med det viktiga budskapet om säkerhet på arbetsplatsen.

Vi behövde ta fram en kommunikationslösning som kunde förbättra säkerheten hos utländska arbetare, men även nå svenska arbetsgivare inom byggbranschen.

VÅR LÖSNING

Vi tog fram kampanjen Safe at work som på ett kreativt och kostnadseffektivt sätt gav stöd och information till utländska byggarbetare om deras rättigheter och svensk arbetsmiljö.

I vårt uppdrag ingick strategi- och konceptarbete, medierådgivning, undersökningar, framtagande av en kampanjwebbplats, framtagning och produktion av trycksaker, filmproduktion, trafikreklam och direktreklam.

 

FILMEN VI TOG FRAM

RESULTAT

Kampanjen fick ett stort genomslag i svensk bransch- och dagspress. Safeatwork.se hade totalt drygt 32 000 besök via 428 olika trafikkällor under kampanjperioden.

 

Arbetsmiljöverket tilldelades Språkrådets Klarspråkskristall för Safe at work med följande motivering:

”Ett gediget bakgrundsarbete, med en tydlig målgruppsanalys och brukarundersökningar, har följts upp av ett ambitiöst genomförande. Tack vare bredd och kreativitet har kampanjen fått stort genomslag hos en svårnådd och rörlig målgrupp.”