ANALYSER FÖR ETT BÄTTRE RESULTAT

Vi tycker det är viktigt med helheten och att det finns en röd tråd genom allt vi gör. Oavsett om vi gör en kortare eller längre kampanj, eller en annan typ av uppdrag tillsammans, är helheten viktig. Väl genomarbetade uppstarts- och genomförandefaser samt goda uppföljningar ger bra effekt.

Därför erbjuder vi flertalet rapporter och analyser för ett bättre resultat och fler insikter.

ANALYS- OCH RESULTATRAPPORTER

Det finns fyra faser i våra analys- och resultatrapporter; introduktionsfasen, uppstartsfasen, genomförande och slutfasen.

Vi kan erbjuda ett antal olika paketerbjudanden med analyser och rapporter utifrån era behov, klicka nedan för att se de olika paketen.

VÅRA PRODUKTER

KONKURRENTANALYS

Vad konkurrenterna gör för marknadsaktiviteter kan ha stor betydelse för den egna verksamheten. Vi kartlägger vilka konkurrensfördelar dina konkurrenter har på marknaden och hur det kan påverka din verksamhet.

TRENDSPANING

Att trendspana innebär att blicka in i framtiden och förhålla sig till förändringar som pågår just nu och bedöma den möjliga, önskvärda och troliga utvecklingen av förändringen. Just nu är vi mitt inne i den digitala transformationen och utvecklingen går mycket snabbt, och ställer krav på oss att förhålla oss till utvecklad teknik och förändrade beteenden.

RISKANALYS

Att veta vilka risker som finns kan vara både tids- och kostnadsbesparande. Det handlar om att använda sig av tillgänglig information för att beskriva och beräkna risker. Vi kartlägger olika oönskade händelser och dess konsekvenser så att du sedan kan ta beslut om åtgärder i syfte att minimera dessa risker.

VARUMÄRKESMÄTNING

En kvantitativ undersökning som mäter kännedom och attityd kring varumärke utifrån identifierade målgrupper. Den kan göras i flera olika nivåer och mäter varumärkets styrka, positionering, kännedom och attityd till varumärket samt förflyttning över tid.

FOKUSGRUPPER

Står du i begrepp att lansera en ny tjänst eller produkt på marknaden eller är nyfiken på attityder och värderingar? Då är fokusgrupp en passande undersökningsform. Dessutom snabb och enkel att genomföra. I en systematiserad gruppdiskussion samlas information in om hur målgruppen resonerar och tänker kring ett givet ämne.