PR OCH STRATEGISK KOMMUNIKATION

Det centrala inom strategisk kommunikation är att det finns en genomtänkt plan i grunden. Det strategiska arbetet kan vara allt från positionering och varumärkeskommunikation till intern kommunikation i organisationer och företag.

Att arbeta med PR som verktyg är en del av det långsiktiga och strategiska arbetet med kommunikationen. Det kan göras genom att se till att företagets eller organisationens budskap når ut i icke-köpta kanaler. Det kan också innebära att få fram rätt budskap internt eller att planera för vilka sammanhang man vill synas i med sitt varumärke.

VÅRA TJÄNSTER

Vi gör marknadsplaner, omvärldsanalyser, målgruppsanalyser, varumärkesstrategi och strategi för positionering, kommunikationsplaner för intern och extern kommunikation, intressentmodeller och analyser, stöd vid förändringsprocesser, bransch- och konkurrentanalyser, trendanalyser m.m.

Inom PR arbetar vi med strategisk PR-rådgivning, medierådgivning för icke-köpta kanaler, framtagande av PR-kampanjer, arrangemang av pressevents, mediebevakning, medieträning och krishantering. Vi tar även fram pressmeddelanden, artiklar, nyhetsbrev, tidningar och content till sociala medier.

FRÅN STRATEGI TILL OPERATIVT

Oftast används PR proaktivt vid planerade tillfällen – vid aktiv mediebearbetning för att synas, vid olika event eller i kampanjer. Men ett strategiskt PR-arbete omfattar också att upprätthålla goda relationer vid kriser i media och i sociala kanaler.

Vi arbetar med alla delar, från analys och strategi till operativt utförande, i olika kanaler och sammanhang och för alla dina publika relationer. Både i med- och motgång.