STÄRK DIN KOMPETENS

Med Nowa Academy delar vi med oss av vårt kunnande genom öppna och interna kurser. Samtliga kursledare har lång erfarenhet inom sina respektive områden och vi har haft kurser inom strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap, morgondagens kommunikation och skrivkurs för SEO-optimering.

Genomgående för alla kurser är att vi varvar teoretiska moment med gruppdiskussioner och praktiska övningar. Vi delar också med oss av aktuella kundexempel från vår egen vardag som strategikonsulter.

PLANERADE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Just nu har vi inga planerade utbildningstillfällen.

TIDIGARE KURSER

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

Som chef och ledare är det viktigt att tolka och förstå dina medarbetare. Grunden för detta är självinsikt. När du känner dig själv kan du också lättare förstå andra. Och för att förstå andra är det viktigt att lyssna aktivt. Med detta kommer du långt.

OMVÄRLDSANALYS

Idag är det nödvändigt att ta med omvärlden i många affärsmässiga och strategiska beslut. Kunder och konkurrenter hanterar vi i marknads- och konkurrentanalyserna. I omvärldsanalysen hanterar vi faktorer som politik, samhällsutveckling, regelverk, demografi, värderingar, teknikutveckling med mera.

MORGONDAGENS KOMMUNIKATION – MED DESIGN THINKING

Modern designmetodik gör organisationens kommunikation effektivare och mer träffsäker. Allt fler organisationer använder därför designmetoder för att utveckla sin verksamhet och sina relationer med omvärlden.

STRATEGISK KOMMUNIKATION – ETT VERKTYG I LEDARSKAP

Kursen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta strategiskt med kommunikation så att din organisation eller ditt företag kan nå era övergripande mål på ett bättre sätt.

SKRIVKURS OCH SÖKMOTOROPTIMERING – NÅ DIN MÅLGRUPP

En skrivkurs som tar dig hela vägen från strategi och innehåll till praktiskt genomförande. En kurs som passar för dig som vill att din hemsida och dina texter inte drunknar i det allmänna bruset utan blir hittade, lästa och förstådda.

SKAPA AFFÄRSNYTTA MED SOCIALA MEDIER

Många företag och organisationer har i dag en aktiv och planerad närvaro på sociala medier. Genom kanalerna utökas möjligheterna att marknadsföra sig och föra kunddialog. Samtidigt ställer det nya medielandskapet ökade krav på öppenhet och transparens. Förtroendekriserna blir fler när alla blir medieproducenter.

MEDIETRÄNING OCH EFFEKTIVA MEDIEKONTAKTER

Varje kontakt med en journalist är en möjlighet att påverka attityderna till och kunskaperna om den egna organisationen och verksamheten. Media är också en effektiv informationskanal i kontakten med medborgare eller andra intressenter.

SKRIVKURS – VÄSSA DINA TEXTER

Välkommen på en heldags skrivkurs där vi sätter läsaren i fokus. En kurs för dig som vill skriva bättre texter som fångar läsaren och gör kommunikationen begriplig.

RETORIK – KONSTEN ATT ÖVERTYGA SOM TALARE

Att behaga och beröra sin publik är grunden för att lyckas som talare. Men det är inte det lättaste. Redan de gamla grekerna insåg att goda och engagerade talare inte föds med denna begåvning. Det krävs kunskap och övning. På denna kurs tränar och utvecklar vi din förmåga att nå fram och påverka din publik som talare.

NÅ FLER MED KLARSPRÅK OCH TILLGÄNGLIG INFORMATION

Är din information tillgänglig? Går den att ta fram i alternativa format, så som lättläst svenska, punktskrift, tillgänglig pdf eller Daisy-format? Använder din organisation klarspråk, eller behöver du hjälp att göra byråkratin begriplig?