RÄTT KANAL FÖR RÄTT BUDSKAP

Vi bidrar med strategisk kommunikations- och medierådgivning och kan ansvara för att upprätta kommunikations- och mediestrategier, analyser kring målgrupp, konkurrenter och huvudsakliga medieval. All medierådgivning startar med att analysera den målgrupp du vill nå.

Att bedöma vilka medier som är rätt; köpta eller oköpta, sociala eller mer traditionella, är en av våra specialiteter. Analyserna kommer väl till pass oavsett om du sedan ska köpa media eller inte. Du får kunskap om hur du bör agera och hur ditt budskap tas emot.

VÅRA RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Vi tar fram mediestrategier, mediaplaner, målgrupps- och konkurrentanalyser och kostnadsberäkningar som självklart följs upp och förmedlas. Dessutom ser vi till att det blir rätt medieval.

DETTA KAN INGÅ I EN MEDIERÅDGIVNING

MEDIEPLANERING

De valda medierna detaljplaneras med hjälp av olika mediespecialister. Det omfattar kanal/medietitel, tidsplan och kostnadsberäkningar. Allt sammanställs i en utförlig och tydlig medieplan.

KANALVALSSTRATEGI

Dagens snabbrörliga mediesamhälle gör att medielandskapet hela tiden förändras. Utifrån analys och strategi skapas en övergripande rekommendation. I den tar vi hänsyn till vilka media som bör premieras, när i tid, på vilket sätt kommunikationen bör ske och med vilken tonalitet. Tillsammans med dig bestämmer vi sedan hur vi går vidare.

FÖRHANDLING

När detaljplaneringen av medierna är klar och du vill boka en kampanj startar förmedlingsfasen. Förmedlingen innefattar förhandling av medier, bokning, eventuell reklamation och övrig administration som till exempel fakturadelning.

ONLINEREKRYTERING

Att inte synas i sociala medier är i dagens läge en ordentlig miss. Det är där din målgrupp befinner sig, vilken den än är. Det behöver dock inte kosta mycket då vi enkelt kan anpassa investeringen efter er kravställan.

Klicka på knappen nedan för att se skillnaderna mellan de olika nivåerna i onlinerekrytering – Online Bas, Online Plus och Online Avancerat.