TEXT

All medierådgivning startar med att analysera den målgrupp du vill nå. Att bedöma vilka medier som är rätt – köpta eller oköpta, sociala eller mer traditionella, är en av våra specialiteter. Vårt jobb är att skilja agnarna från vetet skulle man kunna säga. Det finns många som vill få dig att kommunicera via just deras kanaler och det är inte helt lätt att veta vad som är sant och falskt. Vi är ständigt uppdaterade och oberoende. Vi har alltid ditt bästa för ögonen.

Content

De valda medierna detaljplaneras med hjälp av olika mediespecialister. Det omfattar kanal/medietitel, tidsplan och kostnadsberäkningar. Allt sammanställs i en utförlig och tydlig medieplan.

Textproduktion & journalistik

Dagens snabbrörliga mediesamhälle gör att medielandskapet hela tiden förändras. Utifrån analys och strategi skapas en övergripande rekommendation. I den tar vi hänsyn till vilka media som bör premieras, när i tid, på vilket sätt kommunikationen bör ske och med vilken tonalitet. Tillsammans med dig bestämmer vi sedan hur vi går vidare.

Copywriting

När detaljplaneringen av medierna är klar och du vill boka en kampanj startar förmedlings-fasen. Förmedlingen innefattar förhandling av medier, bokning, eventuell reklamation och övrig administration som till exempel fakturadelning.

Vill du veta mer eller har några funderingar, kontakta Johan

Mail >>>