SUCCÉKONFERENS OM KOMMUNIKATION OCH INTEGRATION

Den 15 februari samlades kommunikatörer, integrationssamordnare och andra intresserade från hela landet för att delta på konferensen. Vad kom vi fram till?

 

Konferensen Kommunikation och integration – lär av varandra arrangerades av Nowa Kommunikation i samarbete med K6 Konsulter. Dagen var full av inspiration, praktiska exempel och kloka tankar kring det viktiga ämnet, men även en hel del skratt.

STORT DELTAGANDE

Representanter från 32 kommuner – från Älvsbyn i norr till Svedala i söder –  var med på konferensen om integration och kommunikation. Flera myndigheter var där, bland annat Migrationsverket, Tillväxtverket och Arbetsmiljöverket. Även civilsamhället representerades genom exempelvis Svenska Kyrkan, Scouterna, Synskadades Riksförbund och Svenska med baby. Många organisationer valde att skicka flera representanter, ofta både kommunikatörer och integrationssamordnare tillsammans. Sammanlagt var det över 120 personer i en fullsatt sal på Citykonferensen i Stockholm.

PERSONLIGA MÖTEN

Dagen inleddes med ett scensamtal med Hamed Safizada som själv kommit till Sverige som flykting och idag är engagerad i olika frivilligorganisationer. Han berättade om sin syn på kommunikation utifrån en nyanländs perspektiv. En av de saker han poängterade var hur viktigt det är att mötas med ömsesidig respekt och förståelse. Dessutom underströks vikten av att komma ihåg att nyanlända inte är en homogen målgrupp. Hamed talade om hur unga nyanlända precis som andra ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning och att det därför är enkelt att nå dem genom de kanalerna. För äldre nyanlända är Hameds uppfattning att det ofta är det personliga mötet som fungerar bäst. Ett annat konkret tips var att Google Translate inte fungerar så bra vid översättning mellan svenska och dari.

BERÄTTELSER FRÅN KOMMUNER

Under dagen var även representanter från Nacka, Varberg, Falköping, Båstad, Vallentuna, Södertälje, Upplands Bro och Täby kommuner med på scenen. De delade med sig av erfarenheter om hur de arbetar med kommunikation och integration med fokus på praktiska exempel, bland annat hur de hanterar sociala medier, erfarenheter från informationsmöten, hur de tänker kring information på webben, hur de har gjort kampanjer för att hitta bostäder, tagit fram kommunikationsplaner m.m. Även den arabiskspråkiga tidningen Al-Kompis fanns med under dagen och talade om att de är den största tidningen på arabiska i Sverige och därmed kan fungera som en kanal som kommuner och myndigheter kan använda för att nå ut till arabiskspråkiga invånare.

      

 Birgitta Sjöberg, Båstads kommunikationschef (till höger i bild)

DAGENS SAMMANFATTNING: GLO OCH SNO!

Dagens genomgående lärdom var att det inte går att arbeta i stuprör i den här frågan. För att få god integration och inkludering måste myndigheter och andra organisationer samverka över gränserna – även internt i till exempel en kommun. Det är dessutom viktigt att lära känna sin målgrupp. För att få till så pass bra kommunikation som möjligt verkade fokusgrupper vara en bra start på kommunikationen. Dessutom lyftes idén om att skapa arenor där både nya och redan etablerade invånare kan mötas.

Birgitta Sjöberg, Båstads kommunikationschef, sammanfattade dagen med ett gott råd till alla ”Glo och sno!” eftersom alla vinner på att dela med sig av sina erfarenheter för att skapa god kommunikation och integration.

 

 

 

 

 

Kajsa Tirén,
  Seniorkonsult

0734 30 82 23
kajsa.tiren@nowa.se