SPEAKERS’ CORNER

Tankeställare från årets samtal under kommunikatörsminglet i Almedalen.

 

För 7:e året i rad höll vi Speakers’ corner på Kronstallgränd 4 under Almedalsveckan. Vår seniorkonsult Anette Palle var moderator under samtalen som berörde olika teman inom medie- och kommunikation.

 

3 JULI: LIKA BARN LEKER INTE BÄST

Under samtalet om kommunikatörsyrket ur ett mångfaldsperspektiv tipsade Josefin Malmer från Wise Professionals om att motverka enfalden genom att ändra tankesättet vid rekrytering. Skippa CV-gallringen där du endast letar efter det du själv kan relatera till. Utgå istället ifrån den kompetens som är viktig för den sökta tjänsten. Här kan kommunikatörer vara först ut vid rekrytering- både för andra företag och egna.

Fråga inte vad folk jobbar med och har gjort. Fråga om drömmar och värderingar. För om vi endast blickar bakåt när vi vill gå framåt så kommer framtiden att se likadan ut som nuet.
– Josefin Malmer, rekryterare på Wise Professionals

I samtalet deltog även Thomas Frostberg som tog initiativet till #Nejtack tillsammans med rättviseförmedlingen. Han tackar helt enkelt nej till att vara med i styrelse- och moderatoruppdrag som inte är jämställda.

För att sitta i en styrelse måste du ha suttit i en styrelse; föds vissa män med styrelseuppdrag på sitt CV eller?
– Thomas Frostberg, redaktör för DN Global Utveckling och initiativtagare till #Nejtack

 

SE SAMTALET HÄR →

 

4 JULI: INTEGRERA OCH SAMARBETA MERA…

… både när det gäller anställningar men även när det gäller samarbeten mellan kommuner och näringsliv. Farzad Golchin, VD på Novare Potential, var också inne på spåret om mångfald i rekrytering, men ur ett integrationsperspektiv. Farzads råd var att inte klumpa ihop ”nyanlända” till en målgrupp då många är från olika kulturer och med olika utbildningsbakgrund. Fler tips var att anställa någon som känner dessa målgrupper, nå målgrupperna i deras vardagskommunikation och använda fokusgrupper. Tillgång till mentor som ett kulturellt bollplank för både arbetsgivare och arbetstagare kan vara värdefullt för att bemöta normer och andra kulturella, oskrivna regler på arbetsplatsen.

Åsa Gunnarsson från K6 Konsulter som tidigare tillsammans med Nowa arrangerat en integrationskonferens påminde om att inte glömma andra målgrupper vid kommunens integrationsarbete:

Målgrupperna ”kommuninvånare” och ”kommunens egna medarbetare” får inte glömmas bort i integrationsarbetet. Internkommunikation är minst lika viktigt.”
– Åsa Gunnarsson, Senior partner, K6 Konsulter

Sist påminde hon om att samlad kompetens var bättre än fragmenterad; ökat samarbete över gränser skulle gynna både kommuner och näringsliv.

SE SAMTALET HÄR →

5 JULI: EMOJIER ELLER EMOJISAR?

Johanna Snickars, kommunikationschef på Microsoft, och språkvetaren Patrik Hadenius delade med sig av sina kunskaper om språket i dagens digitala utveckling.

Att tekniken minskar språkbarriärer och förenklar skrivandet ska omfamnas, så länge vi är medvetna om att det är vi som bestämmer över tekniken och inte tvärtom. Det är viktigt att vid teknikutvecklingen utgår ifrån människors kommunikationssätt.

Vi fördärvar aldrig språket, vi anpassar och utvecklar det. Vi har alltid uttryckt oss kort i talspråk, något vi även nu ser i skrivspråk.
– Patrik Hadenius, språkvetare och publicist, chefredaktör, Språktidningen samt Tidningen Forskning och Framsteg

Symbolspråket är bra säger språkvetaren. Det kompletterar språket snarare än utarmar det. Emojin reflekterar trender i vardagen och användandet kan liknas vid ett kinesiskt språksystem. Däremot avrådde båda talarna från att använda ”tummen upp” i affärssammanhang då det fortfarande inte är helt klart vad det innebär!

SE SAMTALET HÄR →

 

6 JULI: FRAMTIDENS MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSLANDSKAP

Joakim Thulin, Head of strategic Insight på Berghs school of communications och Fredrik Wass, omvärldsbevakare och en av årets 150 superkommunikatörer, diskuterade filterbubblornas inverkan på allmänbildningen. Algoritmer i den digitala miljön möjliggör att vi som mediekonsumenter kan selektera mycket mer i medieutbudet. Det finns därmed en oro i hur vi når den breda allmänheten när det mänskliga beteendet att endast söka bekräftande information stärks av möjligheten att endast omge sig med information man själv vill ha.

Fredrik menar dock att filterbubblor i form av exempelvis egna sociala kretsar alltid har funnits, och Joakim påpekar att oavsett filterbubblor så är det svårt att vara allmänbildad idag eftersom att allt går så snabbt. Dessutom finns det en del tecken som pekar på mottrender. De båda trendspanarna, precis som många andra, vägrar sociala medier allt mer, och i Almedalen ser vi att det personliga mötet har ökat.

Status att vara uppkopplad får en mottrend. Nu är det status att kunna vara nedkopplad- ett tecken på att man är framgångsrik.
– Fredrik Wass, Omvärldsbevakare, Sveriges Tidskrifter

Andra framtida trender var bland annat AI:drivet innehåll och ökat samhällsansvar hos sociala medieplattformar (något som debatterats hett även under årets Almedalen, speciellt kring diskussioner om Fake news).

SE SAMTALET HÄR →