SOCIAL SELLING – ÖKA FÖRSÄLJNINGEN OCH BYGG LÅNGSIKTIGA RELATIONER

Är du intresserad av att testa på social selling? Vi delar med oss av 5 saker att tänka på innan ni börjar arbeta med försäljning på sociala medier!

 

Under våren har Nowa hållit i 6 inspirationsföreläsningar för medlemmar i Västsvenska handelskammarens nätverk där vi berättade om hur företag kan jobba med social selling.

Social selling handlar kort och gott om att bygga långsiktiga relationer med befintliga och potentiella kunder genom sociala medier. Genom att interagera med era följare på deras arena kan ni bygga och upprätthålla relationer.

Det gäller att vara inkännande och tänka utifrån följarnas behov – hur kan ni uppfylla deras behov? Det krävs mer än att publicera inlägg och hoppas att det du vill förmedla når fram. Kom ihåg att ni finns på arenan på följarnas villkor, de kan avfölja med ett enkelt klick.

 

5 SAKER ATT TÄNKA PÅ IFALL DU VILL ARBETA MED SOCIAL SELLING

Ska alla företag jobba med social selling? Nej, det beror helt på er verksamhet och vilka förutsättningar som ni har. Era kunder kanske inte finns på sociala medier!

STRATEGISK PLAN

Tänk över syftet och vilka mål som finns med social selling. Är det en värd investering för ert företag? Kan det generera försäljning?

RESURSER

För att skapa och upprätthålla relationer behöv behövs både tid och kunskap, så se till att avsätta resurser för detta. Finns det redan någon på företaget som kan arbeta med det eller behövs det förstärkning?

MÅLGRUPP

Lär känna er målgrupp! Ta reda på vilka arenor de finns på och varför de valde just ert företag. Att finnas överallt kan kosta mer än det smakar.

MERVÄRDE OCH FÖRSÄLJNING

Vad vill era följare få och hur kan det i sin tur leda till försäljning? Innehållet bör ge följarna mervärde och skapa engagemang som genererar kommentarer, likes och klick.

UTVÄRDERING

Sätt upp mättal utifrån de mål ni satt upp. Använd er av statistik och gör löpande utvärderingar. Våga testa olika saker och se hur det engagerar!

 

VARFÖR ÄR SOCIALA MEDIER BRA FÖR FÖRSÄLJNING?

Sociala medier är en del av de flesta människors vardagliga liv. Det är en naturlig plats för interaktion och ens budskap kan enkelt spridas och skapa engagemang genom exempelvis kommentarer och likes.

 

VILL DU VETA MER OM SOCIAL SELLING?

Vi kan hjälpa dig att komma igång med social selling, ta kontakt med Josefin Zachrisson på josefin.zachrisson@nowa.se eller ring 031-712 73 05.