VI GÖR SKILLNAD

Nowa Public arbetar med och fokuserar på kunder inom offentlig verksamhet. Vårt team har gedigen erfarenhet av offentlig verksamhet vilket gör att vi förstår de utmaningar och förutsättningar som dessa ställs inför. Det gör oss extra utrustade att bidra med rätt kommunikationslösnignar.

VÅRA TJÄNSTER

Aktörer in om offentlig sektor möter en rad olika kommunikationsutmaningar. Oavsett om det gäller PR, reklam, produktion eller medierådgivning så kan vi hjälpa till med en effektiv lösning. Vi är speciellt inriktade på kampanjer för rekrytering och samhällsinformation, varumärkesarbete, event och grafisk design. Nedan finner du några av våra kunder från offentlig sektor.

VILKA VI JOBBAR MED

Vi arbetar bl a med Arbetsgivarverket, Boverket, Chalmers tekniska högskola, Luleå Universitet, Migrationsverket, Mittuniversitetet, Region Halland, Skolverket, Skattemyndigheten, Sveriges Radio, Länsstyrelsen Västra Götaland. Med ramavtal för statliga myndigheter, Region Halland, Malmö Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland med flera gör vi skillnad varje dag.

VILL DU VETA MER?

Kontakta Michael Stenfeldt genom att maila michael.stenfeldt@nowa.se eller ringa 031-712 73 02.