KOMMUNIKATION ÖVER GRÄNSERNA
Vår kompetens finns inom PR, strategisk kommunikation, medierådgivning, design och produktion, konceptutveckling, sociala medier, ljus och ljud, omvärldsanalys och mycket mer.

VI ÄR NOWA

Nowa är en oberoende kommunikationsbyrå som arbetar gränsöverskridande med kommunikation i alla dess former för offentlig och privat sektor. Sammanlagt är vi 41 anställda på våra kontor runt om i Sverige, samt Oslo.

Vi är moderbolaget i Thinc, en spännande koalition av byråer och företag som arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt. Vår organisation är uppdelad i flera olika affärsområden, läs mer om respektive affärsområde nedan.

PUBLIC

Nowa Public arbetar med och fokuserar på kunder inom offentlig verksamhet. Oavsett om frågan gäller PR, reklam eller medierådgivning hjälper Nowa Public till med samhällsinformation. Med ramavtal för statliga myndigheter,

HR

Nowa Human Resources (HR) är ett av Nowas områden där vi dagligen arbetar med arbetsgivarens kommunikationsfrågor.

BUSINESS

Nowa Business arbetar och fokuserar på kunder inom den privata sektorn. Teamet är specialiserade inom B2B och B2C och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med företag som vill sälja produkter och tjänster.

NORGE

Vår filial i Norge arbetar med alla Nowas samtliga kompetensområden och hjälper våra kunder att nå sina mål genom anpassad kommunikation i rätt kanaler.

THINC

Vi föddes ur tanken att framgångsrik kommunikation alltid bygger på att se helheten utifrån våra kunders behov och verksamhetsmål.

EXECUTIVE

Nowa Executive har gått ihop med två etablerade PR-aktörer som du numera finner på nowaempower.se - en tre gånger starkare PR-byrå. Minst.

HUR VI BLEV NOWA

Nowa Kommunikation är en sammanslagning av Mediebyrån Meko och PR-byrån Kom Loss som sedan köpte reklambyrån Alsterlund. Vi har varit verksamma sedan 2005 och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo.

Huvudägare är Anders Wallqvist, Rune Nordström och Hans Jacobsson och vi är medlemmar i Sveriges Mediebyråer, IAB, SEFS och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

Vår byrå föddes ur tankarna om att framgångsrik kommunikation kräver en helhetssyn med grund i uppdragsgivarens affärs- eller verksamhetsmål. Kommunikation, oavsett köpta eller icke-köpta kanaler, ska förmedla samma budskap och följa en röd tråd. Från början till slut.