NYFIKEN PÅ INFLUENCER MARKETING

Inom den digitala världen har en ny variant på ambassadörer vuxit sig allt starkare under de senaste åren – influencers.

 

Influencers i den digitala världen har ofta en stor skara trogna följare som har ett starkt förtroende för vad influencern säger och gör. Är influencern verksam inom ett område relevant för din organisation/företag kan även hens följare vara en av din organisations målgrupper. Influencern blir då en viktig kanal där du kan nå din målgrupp med budskap som upplevs som mer trovärdiga och genuina än uppenbar reklam.

DET BÄSTA OCH SÄMSTA MED INTERNET

Precis som med de flesta annonseringsmetoder finns det även positiva och negativa aspekter med detta. I takt med att användande av influencers blir allt vanligare ökar också risken att de ses som betalda kanaler. Internetstiftelsens senaste rapport (soi2016.se) visade att svenskar tycker att det bästa med internet är information och det sämsta är innehållet. Det säger en hel del om vikten av kvalité, trovärdighet och integritet hos influencers och i det som skrivs på internet.

LAGAR OCH RIKTLINJER

För att behålla trovärdighet blir det därmed allt mer angeläget att tydligt förstå skillnaden mellan PR och reklam när du arbetar med influencer marketing. PR handlar om förtjänt utrymme, vilket betyder att du inte kan, eller ska, styra över innehåll eller vinkling hos en influencer. Reklam handlar om betalda kanaler där det ofta finns avtal. Det betyder att man tydligt måste synliggöra samarbetet, via exempelvis text eller logga.

Utöver dessa riktlinjer är arbete med influensers en fråga om sociala och etiska riktlinjer. Barn och unga är en stor målgrupp som rör sig i den digitala världen där många regelverk ignoreras eller saknas- något även Gustav Martner pekade på under Nowa Nyfiken på för en tid sedan. Detta är en viktig aspekt att alltid ta hänsyn till vid denna marknadsföringsmetod. Då digital marknadsföring tar en allt större del av mediekakan kommer Influencer marketing med stor sannolikhet att bli allt vanligare och vi som arbetar med metoden måste förstå alla aspekter av den, både de juridiska och de etiska.

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta med influencer marketing?
Ta kontakt med Kristin så berättar hon gärna mer.

Kristin Debaisieux,
Affärsområdesansvarig Digital och Business

076 199 22 90
kristin.debaisieux@nowakommunikation.se