Nowa Norge

I Oslo holder vi til i Holtegata 26 på Majorstuen i en flott, gammel murvilla. Vi sitter sammen med en inspirerende gruppe kreative mennesker bestående av en fotograf, et par redaktører og en stor gruppe dyktige grafiske designere. Vi har trivelige kontorlokaler og en flott bakhage der vi inntar lunchen i sommerhalvåret.

Hovedkontoret vårt ligger i Gøteborg, og ved behov reiser vi dit eller våre svenske kolleger kommer til kontoret i Oslo.

Hva vi har gjort

Nowa har erfaring med kunder både fra offentlig og privat sektor. Vi løser både store, komplekse oppdrag som omfatter mange medier og ulike tjenester, og små avgrensede oppdrag innenfor mindre segmenter. Begge deler løses med stor entusiasme og glede. Her ser du et utvalg jobber som er gjort for våre norske kunder.

Hva vi gjør

Rekruttering
Ved vårt Oslo-kontor er vi spesialister på tjenester rettet mot rekrutteringsbransjen.

Et av våre spesialområder er rekruttering via sosiale medier. Vi hjelper deg med å definere målgruppe, produsere annonser og sette opp kampanjer i en riktig mix av ulike medier. Vi optimerer selvsagt annonsene underveis i kampanjen og leverer deg en rapport i etterkant.

Vi jobber med medieplanlegging, medieforhandlinger, målgruppedefinisjoner, annonsering på web generelt og i sosiale medier spesielt, programmatisk annonsering samt analyser og rapporter.

Seo/Sem & Goggle Ads
Trenger du hjelp til SEO/SEM eller Google Ads har vi spesialister innenfor området med lang erfaring. Vi er sertifisert Google-partner.

Produksjon
Vi produserer raskt både digitalt og trykket materiell av alle slag. Annonser til aviser og magasiner, brosjyrer, plakater, DM, messemateriell, invitasjoner mm. Vi leverer selvsagt både design og innhold.

Hvis du vil vite mer eller har 
spørsmål, ta kontakt med Hanne-Beate

Mail >>>