DIGITAL WHIPLASH DEL 3: INDIVIDEN I FOKUS

Trenderna under tvåtusentalet talar för att individen står i fokus – och det är inte minst de digitala lösningarna som talar för detta. I samarbete med Christian Bergenstråhle har vi anordnat föreläsningen ”Digital Whiplash – trendspaning om nya förutsättningar i en ny värld” där vi belyser olika tendenser på den digitala arenan som förändrar klimatet för marknadsförare.

 

 

I Del 1 och Del 2 berättar vi om Employee Advocacy och Delningsekonomi. Denna gång utforskar vi en förändrad uppfattning om oss själva – där individen står i fokus.

 

45% av unga har hoppat av ansöknings-processen för att de tappat tålamodet.

 

Allt fler lösningar online handlar om anpassning av tjänster och produkter efter den unika konsumenten. Tendensen gjorde sig synlig när en del företag gick från att låta konsumenten gravera varor till att låta dem designa hela produkter själva. Idag genomsyrar individualismen all konsumtion – från skräddarsydda Tv-kanals paket till minutanställningar. Vi värdesätter den personliga friheten högre och anser att vår tid är värdefull så till den grad att den bör användas så effektivt som möjligt. Långa ansökningsprocesser, köer och mellanhänder blir allt mindre accepterat – det är snabba ryck som gäller i det digitala landskapet.

NYA DIGITALA LÖSNINGAR

”Livspusslet” är ett vedertaget begrepp och en accepterad metafor för vardagen men vi ser att yngre generationer i allt högre grad värdesätter frihet över sin egen tid och maximerar den genom digitala lösningar. Pusslet är inte längre en synonymt med en klumpig och begränsad vardag, utan idag en möjlighet att själv designa tillvaron till det yttersta. Ett av de senaste verktygen för total anpassning av vardagen är så kallade ”minutanställningar” där individen i allt högre grad är en del av affärskonceptet, både som konsument och anställd, och arbetar på nästan helt skräddarsydda villkor.

Tjänsten ”Taskrunner” är ett exempel som illustrerar hur individer effektiviserar och tar kontroll. Som konsument på Taskrunner kan du köpa nästan vilken tjänst som helst, när du vill och för det pris du är villig att erbjuda. Verktyget skapar en människa som konsumerar helt på sina egna villkor. I andra änden finns de ”anställda” på Taskrunner, som också dem på egna villkor och förutsättningar väljer att utföra vilka uppdrag de vill, när de vill och till vilket pris de vill. Koncepten bygger helt och hållet på frihet över sin egen tid och livssituation. Vi ser en ökning av digitala verktyg som bygger på att individen inte enbart är en kund eller arbetsgivare utan i själva verket utgöra hela affärskonceptet. Mellanhänder och leverantörer ger plats åt en individ som erbjuder en produkt på eget bevåg och egna villkor. Airbnb suddade ut gränsen mellan fastighetsägare, resebyrå och hotellgäst, appen Festly gör restaurangkonceptet överflödigt och Taskrunner får arbetsgivarens roll att framstå som begränsande. Marknadsförare för produkter och tjänster måste vara medvetna om att konsumenter idag ställer högre krav om personlig frihet och anpassning i alla samhällets aspekter.

SNABBA RYCK TILL PRISET AV SÄKERHET?

Den nya anställningsformen och nya verksamhetskoncepten som bygger på högsta möjliga individualism och är dock inte helt oproblematisk. Med nya koncept uppdagas också aspekter som ej är helt genomarbetade ännu. Med tekniken går det snabbt att starta och driva en organiserad verksamhet men lagar och andra övergripande processer tar längre tid att omarbeta och anpassa efter den nya ekonomin. Senast var det taxikonceptet Uber som hamna i blåsvädret när det liknades med organiserad svarttaxi. Även appar som Festly skulle kunna ifrågasättas då det påminner om restaurangverksamhet men saknar sådant som serveringstillstånd. I den nya ekonomin som värdesätter personlig frihet, flexibilitet och individualism kan det vara klokt att stanna upp och reflektera över sin egen roll i den.

Att kontinuerligt omvärldsbevaka är en fråga om att var förberedd inför såväl digitala möjligheter som fallgropar.

VI PÅ NOWA ARBETAR BLAND ANNAT MED SMARTARE REKRYTERINGSPROCESSER, LÄS MER OM DETTA HÄR 
”FÖRÄNDRA ELLER DÖ: DIGITALISERINGEN GÅR I RASANDE FART” – LÄS MER OM FÖRETAG OCH DIGITALISERING HÄR