DIGITAL WHIPLASH DEL 2: DELNINGSEKONOMI

Delningsekonomi, sharing economy, kollaborativ ekonomi, gig ekonomi, mikroentreprenörs-ekonomi, bytesekonomi. Kärt barn har många namn. Ett växande fenomen är att med tekniska hjälpmedel dela på outnyttjade resurser – en trend som förändrar förutsättningarna på marknaden.

 

Att vara sparsam med resurser bottnar till stor del i de miljöförändringar som just nu hotar delar av världen. Men det nya konsumentbeteendet får en allt större inverkan över världens ekonomiska system. Människor har med digitala hjälpmedel som Facebook och smartphones möjligheten att organisera sig, informera varandra och kommunicera snabbare än tidigare vilket skapar möjligheter för konsumenter att samarbeta. De byter, hyr och lånar enklare och billigare av varandra. De delar kunskap, skapar saker, återbrukar och samarbetar på ett sätt som i vissa fall blivit ett reellt hot mot vissa branscher.

 

ENKLA IDÉER KONKURRERAR

En av de egenskaper som kännetecknar den digitala utvecklingen är att det går snabbt att starta, organisera och kommunicera. Airbnb är ett tydligt exempel på hur en enkel idé, tekniska medel och ett lyckat samarbete mellan konsumenter skapar en delningsekonomi som snabbt konkurrerade med etablerade företag.
En av världens största hotellkedjor, Best Western, har på 70 år etablerat sig i alla världsdelar och byggt 307 000 hotellrum världen över. Men det var ingen match emot Airbnb som på bara 4 år etablerat sig i 192 länder med 650 000 rum. Airbnb har förlitat sig på delningsekonomins principer som innebär att privatperson är både leverantör och kund.
Vad kan företagen göra?

Som organisation är det viktigt att hålla ett öga på omvärlden och de trender som kan komma att påverka verksamheten:

– Samarbeten mellan företag spås att växa
– Alla branscher påverkas
– Kreativitet och nytänkande viktigare än kompetens
– Fokus kommer att ligga på det som är betydelsefullt för unga
Under Almedalsveckan 2015 anordnade Nowa ett seminarium i Almedalen ”Den kollaborativa ekonomin är här – trender och spaningar”.
På seminariet deltog Christian Bergenstråhle från Savetime, Åsa Minoz från ModigMinoz, Lisa Lindström, ordförande SVID och VD Doberman samt Christer Hallerby, omvärldsanalytiker, tidigare statssekreterare (FP) från Nowa Kommunikation.

Modererade samtalet gjorde Johan Axell från Nowa Kommunikation.