DET OFFENTLIGA ÅRET 2015

Tidningen Dagens Opinon har gjort en kartläggning över vilka kommunikationsbyråer som vinner flest avtal i offentliga upphandlingar. Kartläggningen visar att Nowa Kommunikation rankas som trea med tio tecknade avtal under 2015.

 

HÖJDPUNKTER FRÅN DET OFFENTLIGA ÅRET 2015

  • Året började med att vi vann ÖstgötaTrafikensupphandling av strategiska kommunikationstjänster och kort därefter blev det klart att vi skrivit avtal med Stenungsunds kommun för att ta fram en ny grafisk profil till kommunen.
  • Under året som gått har vi också tecknat avtal med SKL Kommentusinom området mediebyråtjänster. Avtalet inkluderar både strategi och köp av media. Enligt upphandlingens förfrågningsunderlag uppgår kommunernas årliga medieinvestering till 63 miljoner kronor.
  • Under 2015 stärkte vi vår position i Västra Götaland genom att teckna avtal med tre offentliga aktörer i regionen. I april tecknade vi avtal med Västra Götalandsregioneninom området informations- och kommunikationstjänster och i juni vann vi uppdraget inom kommunikationspaketering för Länsstyrelsen i Västra Götaland. I november blev Göteborgs Stad klar med sin upphandling vars sex avtalsområden totalt värderades till 200 miljoner kronor. I upphandlingen rankades vi etta inom området strategiska PR och kommunikationstjänster. Vi tilldelades också ramavtal inom området produktion.
  • Vårt arbete med medieförmedlingstjänster för hela den statliga sektorn har under året fortskridit. Arbetet omfattade tre kategorier: Informations- och annonskampanjer, platsannonser och kungörelser samt annonseringsverktyg.

Nedan är en sammanställning från tidningen Dagens Opinion och Veckans Brief.