DEBATTARTIKEL: KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE AVGÖRANDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INTEGRATION

Under 2017 kommer tiotusentals flyktingar som redan är i Sverige att få asyl och placeras i landets kommuner. Hur väl vi lyckas med denna integration kommer att forma landets utveckling under lång tid framöver.

 

Vi har sett att nyckeln till en framgångsrik integration ligger i att få en sammanhållen kommunikation att bli ett ledningsverktyg. De goda exempel som redan finns i kommunerna behöver spridas så att alla inte behöver uppfinna hjulet själva.

Sedan våren 2016 gäller bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända och ordna deras boende. Om inte den här frågan var överst på dagordningen i alla kommuner innan, blev den det definitivt när lagen började gälla och så kommer det att förbli under en lång tid framöver.

Nu handlar det om hur våra nya invånare bli en del av vårt samhälle fullt ut. Var ska de bo? Vilka skolor ska de gå i? Var finns jobben? Hur engagerar vi alla som redan bor i kommunen? Och hur håller vi alla olika målgrupper informerade om allt som händer i den här frågan? Vilka kommunikationskanaler är bäst – webben, sociala medier, appar, möten av olika slag eller något helt annat? För att hitta en väg framåt i flykting- och integrationsfrågan måste vi räta ut alla frågetecken.

 

GRÄNSÖVERSKRIDANDE ARBETE

Vi har egen erfarenhet av att arbeta med kommunikation om flyktingfrågan och integration från en kommun, som tidigare kommunikationschef respektive ansvarig för flyktingkommunikation. Vi vet att det är omöjligt att nå framgång om man inte lämnar stuprörstänkandet internt. Att arbeta gränsöverskridande har aldrig varit viktigare, vågar vi påstå.

Därför kan kommunikationschefen, kommunikationsavdelningen eller kommunikatören inte vara ensamma i det här arbetet. Att samarbeta med integrationssamordnare, bostadssamordnare, socialsekreterare, kultursekreterare och andra som berörs i kommunen är nyckeln till framgång.

Det är speciellt viktigt att ha ett nära samarbete med flykting- eller integrationssamordnaren som har den övergripande bilden av kommunens integrationsarbete. Kroka arm, ta fram en gemensam plan, ha regelbundna avstämningar tillsammans och med övriga som jobbar med frågan.

 

TYDLIGA VISIONER

Men det är högsta ledningen i kommunen som måste visa vägen med tydliga visioner och inriktningar. Här vill vi få kommunledningar, högsta politiker och tjänstemän att inse att kommunikationen är deras viktigaste verktyg för att få en framgångsrik integration.

Har de inte insett det tidigare är det hög tid nu att de förstår att kommunikation är ett centralt ledningsverktyg och att alla i organisationen har ett kommunikationsansvar. Kommunens alla förvaltningar måste involveras och det handlar om att skapa en förståelse och engagemang bland medarbetarna. Därför är även internkommunikation en viktig pusselbit i integrationsarbetet.

 

INSPIRERAS

Tiden är också en viktig faktor i integrationsarbetet. För den kommun som inte har en klar bild över hur man ska lägga upp arbetet, kan det ta tid att komma på hur man ska göra. Ett sätt att förkorta den startsträckan, undvika de vanligaste fallgroparna och snabbare komma fram till de smartaste sätten att jobba är att lära av andra som redan hunnit en bit. Så vårt tips är – Inspireras av andra kommuner och dela själv med dig av dina egna erfarenheter.

Vi hoppas kunna ge stöd till kommunikatörerna i landets kommuner med den här debattartikeln.  Högsta ledningen i en kommun måste inse att det är genom samarbete över förvaltningsgränserna som man kan nå framgång. Lika viktigt är det med utbyte och samarbete över kommungränserna.  Här finns ingen konkurrens, bara vinnare – och det handlar om människor.

Debattartikel finns även på Sveriges Kommunikatörers hemsida


Åsa Gunnarsson är senior partner på K6 Konsulter och Kajsa Tirén är seniorkonsult på Nowa Kommunikation.

Vill du ha inspiration och erfarenhetsutbyte med fokus på praktiska exempel är du välkommen till vår konferens den 15:e februari i Stockholm!

Konferensen för integration och kommunikation 15 februari