DIGITAL WHIPLASH DEL 1: VAD ÄR EMPLOYEE ADVOCACY?

I samarbete med Christian Bergenstråhle har vi anordnat föreläsningen ”Digital Whiplash – trendspaning om nya förutsättningar i en ny värld”.

 

Trendspaningar på den digitala arenan belyser tendenser som förändrar och förnyar förutsättningarna för marknadsföring och det gäller för företag att vara medvetna om dessa förändringar. Som en del av föreläsningen upplyste vi om två ”game changers”: minskat förtroende för varumärken och ökat förtroende för anställda. Med dessa två insikter öppnas nya dörrar för hur företag kan tänka för att utöva effektiv marknadsföring.


”The exposure that employees generate for brands using their own online assets.”

Employee advocacy handlar om att utnyttja den exponering som företagets egna anställda genererar åt varumärket i sina sociala nätverk online. Statistik som Nowa tagit del av visar att 92 % av de anställdas digitala nätverk består av potentiella nya kunder, och genom att uppmuntra anställda att engagera sig i företagets online-aktiviteter kan dessa prospekt nås.

Om informationen som sprids av anställda är positiv så kan det ha stor inverkan på verksamhetens framgång, 53 % av alla förändringar i försäljning går att koppla till hur frekvent varumärket diskuteras. Studier visar också att människor har högt förtroende för vad de anställda själv säger om företaget de arbetar för och det är därför en effektiv strategi att jobba aktivt med att engagera anställda för att nämnas i de sociala nätverken.

VIKTIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Researchföretaget OTX visade redan 2008 att sociala nätverk blivit en allt mer trovärdiga och relevanta som informationskällor, mer än information som kommer direkt från företag. De anställda blir således inflytelserika ambassadörerna som för företagets aktiviteter till kunderna. Innehåll som delas av företagets anställda genererar omkring åtta gånger högre engagemang jämfört med om samma innehåll kommit från organisationens egna kanaler och är därmed bevisligen en effektiv väg att gå för att uppnå företagets mål.

Tillväxten av employee adocacy inom marknadsföring visar inte bara på personalens makt som ambassadörer, utan ger även en fingervisning om vilka fortsatta trender vi kan förvänta oss på den digitala arenan.

TIPS FÖR EN LYCKAD WORKSHOP

En workshop är ett möte som betonar interaktivitet och att deltagarna deltar aktivt. Resultatet är ett strukturerat material för hur man fortsätter arbetet. Vi bad Ulf Bley, van processledare, att dela med sig av sina bästa tips för hur man anordnar en lyckad workshop.

 

 

På Nowa arbetar vi ofta med workshops tillsammans med våra kunder som ett verktyg för att på kort tid få insikt i våra kunders utmaningar och förutsättningar eller för att driva projekt framåt. Oavsett vilken fråga man arbetar med är det ett effektivt sätt att skapa engagemang i en arbetsgrupp.

FÖRE

En god idé är att se till att de som deltar verkligen vill vara där. Använd inbjudningar, inte kallelser. Är temat viktigt så kommer man. Poängen är att var och en själv har tagit ställning för att workshopen eller mötet är väl använd tid. På så sätt har du medvind från början.

UNDER

EFTER 

Återkoppla. Det är lätt att det man beslutar på möten rinner ut i sanden. Skicka ut en dokumentation och påminn om vad man lovat att göra. Passa också på att få in feedback, kanske genom ett frågeformulär.

VÄLKOMMEN TILL NOWA, ANETTE!

Vi rekryterar Anette Palle, som har lång och bred erfarenhet av kommunikationsarbete i stora organisationer, offentliga såväl som privata. De senaste åren har hon fokuserat på kommunikation i stora infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt. Tidigare har Anette arbetat som kommunikationschef i flera större transport- och logistikföretag såsom Maersk och DHL i Sverige.

 

 

Hos Nowa kommer Anette att arbeta med strategisk kommunikationsplanering, internkommunikation, förändringskommunikation samt kommunikativt ledarskap. Anette har också en nyss avslutad universitetskurs i retorik med sig och erbjuder föreläsningar inom ämnet. Hon har också arbetat en hel del som mötesledare och moderator i både offentliga externa och interna sammanhang.

– I och med att Anette Palle ansluter sig till oss förstärker vi vår kompetens med erfarenhet från kommunikation av infrastrukturprojekt, vilket är mycket viktigt inte minst i göteborgsområdet och Västra Götalandsregionen som står inför stora utmaningar inom området. Det är också väldigt positivt att vi nu kan erbjuda Anettes kompetens till kunder i transport- och logistikbranschen, säger Rune Nordström, affärsområdesansvarig för Nowa Executive och vice VD för Nowa Kommunikation.


Lär hela pressmeddelandet här.

VI SKAPAR DIGITALT AFFÄRSOMRÅDE!

Kristin Debaiseux anställs som affärsområdeschef för att fortsätta driva utvecklingen av Nowas erbjudande inom digitala tjänster, med särskilt fokus på att staka ut och samla Nowas digitala nätverk.

 

Mycket har hänt under de tio åren vi varit verksamma, bland annat har vi under perioden sett en enorm tillväxt inom digital marknadsföring. Därför stärker vi nu vår kompetens på området genom rekryteringen av Kristin Debaisieux som ansvarig för alla våra digitala tjänster. Tanken är att hon ska ta ett samlat grepp och fortsätta utveckla vår digitala strategi, säger Anders Wallqvist VD på Nowa Kommunikation.

Att arbeta digitalt är en hygienfaktor för alla kommunikationsbyråer idag, säger Kristin Debaisieux. Det är viktigt att vara på tårna och öppen för nya lösningar samt att ständigt hålla sig uppdaterad över förändringar på den digitala arenan, som utvecklas snabbt.

Kristin har en stor kunskap och mycket erfarenhet, både från Sverige och internationellt, om hur digital kanaler bör användas för att nå resultat. Vi är mycket glada att få välkomna Kristin till Nowa, fortsätter Anders Wallqvist.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Nowa Kommunikation,
E-post: anders.wallqvist@nowakommunikation.se
Tel: 031 712 73 01

HALLÅ DÄR, CHRISTER HALLERBY

Christer är en av ledarna för Nowas kurs ”Strategisk kommunikation”. Vilket är ditt bästa tips för att kommunicera strategiskt?

 

– Man måste ha tydliga mål och arbeta långsiktigt. Strategi är egentligen inget konstigare än en berättelse om hur man ska nå ett visst mål. Väl planerade aktiviteter helt enkelt. Sedan gäller det att ha kunskap och bra verktyg för att hantera alla de  ”störningar” som dyker upp i vardagen.

VEM SKA GÅ DEN ÖPPNA KURSEN?

– Personer som arbetar med eller tänker arbeta med kommunikation eller personer som arbetar med kommunikatörer och vill förstå dem bättre. Många är ju händelsestyrda och fångade i en situation med ”korta bollar”. Vi hoppas ge dem som vill ha mer struktur och framförhållning i sitt arbete metoder och verktyg för detta. Kan vara bra inte minst för alla som jobbar ensamma i sin roll i organisationer eller i mindre och medelstora företag. Vi har bara en dag på oss, men genom högt tempo och att varva teori och praktiskt arbete i ett case – tror jag att man får en hel del med sig tillbaka. Det gäller både de som vill fräscha upp gamla kunskaper och de som vill få nya inblickar.

VEM ÄR DU?

– Jag är seniorkonsult och rådgivare inom kommunikation med inriktning på strategiutveckling, PR samt omvärldsanalys. Min särskilda kompetens är att bedöma politiska förutsättningar och jag arbetar mycket med visions- och scenarioprocesser, verksamhetsplanering samt strategi. Jag har tidigare arbetar inom många olika branscher och sektorer, från tung infrastruktur till offentlig och ideell sektor. Bland annat har jag vid fyra tillfällen haft uppdrag i regeringskansliet.

 

Christer Hallerby
073 366 03 10
christer.hallerby@nowa.se

DET OFFENTLIGA ÅRET 2015

Tidningen Dagens Opinon har gjort en kartläggning över vilka kommunikationsbyråer som vinner flest avtal i offentliga upphandlingar. Kartläggningen visar att Nowa Kommunikation rankas som trea med tio tecknade avtal under 2015.

 

HÖJDPUNKTER FRÅN DET OFFENTLIGA ÅRET 2015

Nedan är en sammanställning från tidningen Dagens Opinion och Veckans Brief.

HUR PÅVERKAR REACTIONS ANNONSÖRER?

Idag var det premiär för Facebooks nya funktion Reactions. Under ett års tid har den nya funktionen testats, bland annat på användare i Spanien och Irland. Resultatet är fem nya figurer som på olika sätt uttrycker känslor. De nya figurerna kommer gå att använda både på företags Facebooksidor och på privata Facebooksidor. Men hur kommer Reactions att påverka annonsörer?

 

FRÅGOR OCH SVAR

Kommer Reactions påverka den statistik som levereras?
– Nej, alla Reactions kommer att mätas som en gilla-markering gjorde tidigare.

Ifall någon gör en arg symbol på min annons, kommer det klassificeras som negativ feedback?
– Nej, alla Reactions kommer fungera som en gilla-markering gjorde tidigare. En arg symbol kommer fortfarande klassificeras som en positiv handling och mätas i termer som organisk räckvidd.

Kan jag optimera mot att få kärlekssymbolen istället för gilla-markeringar på en annons?
– Nej, symbolerna hanteras på samma sätt som gilla-markeringar gjorde tidigare. Man bör alltid optimera mot ett mätbart affärsmässigt resultat så som antal konverteringar eller en ökad varumärkeskännedomen.

Kan jag använda Reactions på kommentarer i en post?
– Nej, i dagsläget går det endast att gilla kommentarer i en post.

Kan jag se statistik på Reactions i Page Insights?
– Nej, i dagsläget går det inte se någon statistik på Reactions, men det kommer komma så småningom.

Kommer jag kunna skapa egna Reactions?
– Nej, Facebook har testat symbolerna under lång tid och syftet är att säkerställa att de globalt används på samma sätt. Det kommer inte vara möjligt att skapa egna symboler.

PODDAVSNITT OM DIGITAL REKRYTERING!

Hur svårt kan det vara att hitta rätt personal? Hur hittar man rätt i mediebruset? Du som är ansvarig för HR-frågor och rekrytering vet hur svårt det kan vara att nå de målgrupper man önskar.

 

Hur har HR-medievärlden förändrats och ur spås den se ut i framtiden? I detta inspelade seminarium hör du Nowas specialister inom arbetsgivarfrågor, Louise Engholm och Alexander Wroblewski, diskutera dessa frågor. Syftet är att inspirera dig till att tänka nytt och öka förståelsen för hur t.ex. sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg i arbetet.

LYSSNA PÅ PODDAVSNITTET HÄR!

Är du intresserad av att titta på presentationen samtidigt som du lyssnar? Eller har du frågor om innehållet? Kontakta Louise Engholm.

 

031 712 73 09
0766 35 37 90
louise.engholm@nowakommunikation.se