3 INREDNINGSTIPS TILL KONTORET

Nowagruppens event- och inredningsbyrå Stillback delar med sig av sina bästa tips för kontorsinredning.

 

Johan och Anna från Stillback har under vintern inrett vårt nya kontor i Göteborg som idag huserar fem bolag. Ett kontor har estetiska, funktionella och symboliska värden. Dels ska medarbetare trivas på sin arbetsplats och dels ska kontoret reflektera verksamheten utåt då det är en viktig kontaktyta mot kunder.

VARFÖR ÄR INREDNINGEN PÅ ETT KONTOR VIKTIGT?

– Det finns många anledningar. Den funktionella och visuella arbetsmiljön påverkar effektivitet, hälsa, välmående, kreativitet, försäljning och möten. Hur kontoret ser ut kan även förbättra förtroendeskapandet hos en kund, eftersom det ger ett första intryck av din verksamhet vid besök.


VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ NÄR MAN INREDER ETT KONTOR?

– Dels ska man utgå ifrån typen av verksamhet och dels utifrån vilket intryck man vill göra eftersom den visuella och den funktionella aspekten måste samverka. Precis som med all marknadsföring gäller det vid fysisk kommunikation att tänka på sin målgrupp. För ett kontor är målgruppen intern, såsom personal, och extern, såsom besökare (kunder, leverantörer och samarbetspartners).

KAN NI GE NÅGRA KONKRETA TIPS VID INREDNINGSARBETET?

Process. Grundarbete och planering är A och O. Att sätta tydliga mål och skapa gemensamma förväntningar på slutresultatet, både när det gäller budget, utseende och funktioner.

Hållbarhet. Offentlig miljö skiljer sig stort från hemmamiljö. Ett hållbarhetstänk materialmässigt, visuellt och miljömässigt är avgörande i en offentlig miljö.

Personlighet. Rätt kontorsinredning kan öka försäljning precis som en butik kan. Företagets personlighet bör speglas i inredningen för att kontoret ska gör ett avtryck och ge rätt intryck.

Möt visionen hela vägen fram! Om man ska göra något ska man göra det fullt ut annars blir det blandsaft av det.

VILKA TRENDER KOMMER PRÄGLA KONTORSINREDNINGEN UNDER 2017?

– En ihållande trend är ett genomgående miljötänk, vilket du kan se på flera olika sätt. Årets färg är grönt vilket bl.a. drar tankarna till Green Living.

Att använda hållbara material blir också vanligare. Trots ett dyrare inköpspris blir det mer ekonomiskt över tid och är dessutom mer hållbart ur miljösynpunkt. Gedigna, klassiska material som sten, metall och massivt trä är alltid populära och hållbara val. Dock finns det alltid parallella sub-trender som ibland går helt emot huvudtrenden.

Under 2017 kommer den generella teknikutvecklingen att fortsätta påverka alla delar av livet, inte minst inredning och då i synnerhet kontorsinredning och arbetsmiljö i stort.

 


Johan Stillback
VD
0702 41 02 94
johan@stillback.se

Anna Holmberg
Inredningsdesigner
0707 655467
anna@stillback.se